Nový nástroj pomůže MSP ochránit jejich duševní vlastnictví

Evropská komise spustila nový nástroj, který pomůže malým a středním podnikům v oblasti duševního vlastnictví. Cílem program Horizon Intelectual Property Scan je spravovat a zhodnotit jejich duševní vlastnictví v rámci programů Horizont 2020 a Horizont Evropa.

Nástroj chce MSP ukázat, jak ochránit již existující duševní vlastnictví firem, které vstupují do společných projektů a pomoci jim vytvořit strategii pro spolupráci s výzkumnými partnery. Služba je k dispozici MSP a start-upům, které se chystají podepsat grantovou dohodu, nebo tuto dohodu nedávno podepsaly. Služba je poskytována zdarma, zájemci se musí registrovat na stránce služby. 

• Teritorium: Evropa

Doporučujeme