Nový nástroj poskytne informace o možnostech financování audiovizuálního a mediálního sektoru

Evropská komise spustila nový online nástroj, který poskytne subjektům působícím v audiovizuálním a mediálním sektoru najít vhodný fond pro získání finanční podpory ze strany EU.

Nástroj by měl firmám během chvíle umožnit najít podporu z programů EU, nehledě na její velikost a zaměření. Obsahovat bude informace týkající se nadcházejících výzev z víceletého finančního rámce na období 2021-2027.

Tato iniciativa je součástí snahy Komise na podporu obnovy a transformace audiovizuálního a mediálního sektoru, tak jak je uvedeno v akčním plánu na podporu mediálního a audiovizuálního odvětví z prosince 2020. 

• Teritorium: Evropa
• Oblasti podnikání: Marketing, média a PR

Doporučujeme