Nový nástroj posoudí důvěryhodnost umělé inteligence

Expertní skupina na vysoké úrovni pro umělou inteligenci vytvořená Evropskou komisí zveřejnila seznam hodnotících kritérií pro posuzování důvěryhodné umělé inteligence. Na seznamu se podílelo více než 350 zúčastněných stran a na jeho základě byl vytvořen online nástroj, který pomůže vývojářům s procesem vytváření důvěryhodné umělé inteligence.

Mezi základních 7 kritérií, podle kterých se bude důvěryhodnost umělé inteligence posuzovat, patří lidské působení a dohled, technická robustnost a bezpečnost, správa soukromí a dat, transparentnost, rozmanitost, nediskriminace a spravedlnost, environmentální a společenský blahobyt a odpovědnost. 

• Teritorium: Evropa
• Témata: Podnikání v EU
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme