Nový občanský zákoník přinesl e-shopům výrazné změny

Nový občanský zákoník, který vstoupil od 1. ledna 2014 v platnost, přinesl řadu změn také pro provozovatele e-shopů. Nejvýznamnější změny se týkají například povinností souvisejících s informováním zákazníků nebo odstoupením od smlouvy do čtrnácti dnů po zakoupení zboží.Nahrazení původního občanského zákoníku pocházejícího přes všechny novelizace ještě z roku 1964, a také obchodního zákoníku z roku 1991. To je jedna z nejzásadnějších změn v právním řádu České republiky, kterou nový občanský zákoník od letošního ledna přináší. Změny významně ovlivní i působení e-shopů. V platnosti ovšem zůstávají mimo jiné zákon o ochraně spotřebitele i o ochraně osobních údajů, které se (nejen) internetového prodeje značně dotýkají.

Informační povinnosti

Stejně jako dosud je prodávající předat spotřebiteli zákonem stanovené informace ještě před tím, než dojde k uzavření kupní smlouvy a tedy nákupu samotnému. „Seznam informačních povinností se rozšířil o několik bodů, z nichž za nejdůležitější lze považovat povinnost poskytnout spotřebiteli předem formulář pro odstoupení od smlouvy, které však spotřebitel nemusí při odstoupení využít,“ říká Jan Vetyška z Asociace pro elektronickou komerci (APEK).

Další nové informace, které musí obchodník spotřebiteli poskytnout, jsou mimo jiné:

 • Poučení o tom, že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží;
 • Poskytnutí údajů o právech vznikajících z vadného plnění;
 • Údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu;
 • Údaj o existenci, způsobu a podmínkách případného mimosoudního vyřizování stížností spotřebitele.

Nejzásadnější informací z oblasti poskytování obchodních podmínek spotřebitelům je to, že z nového občanského zákoníku jednoznačně plyne povinnost tyto informace předat spotřebiteli v kompletní podobě před uzavřením smlouvy. Hypertextové odkazy a podobné úpravy již nebudou stačit, obchodníci tedy v zásadě mají jedinou možnost: zasílat obchodní podmínky v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky.

Odstoupení od kupní smlouvy

Jestli je nějaká legislativní oblast mezi provozovateli e-shopů neustále diskutována, je to právo spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů. Nový občanský zákoník přináší jednu hlavní pozitivní zprávu, a to vyjasnění stavu, kdy spotřebitel odstoupí od smlouvy, ale nevrátí zboží. Od 1. ledna 2014 v takovém případě obchodník nebude muset vrátit finanční prostředky, dokud spotřebitel zboží nevrátí nebo neprokáže jeho odeslání. Naopak nepříjemné dopady může mít nesplnění informačních povinností. V takovém případě může spotřebitel odstoupit od kupní smlouvy až do jednoho roku a čtrnácti dnů. Jaké jsou tedy hlavní změny:

 • Spotřebitel může odstoupení od smlouvy do 14 dnů odeslat, nikoli doručit jako dosud;
 • Jestliže obchodník nepoučí spotřebitele v souladu s NOZ, lhůta pro odstoupení se prodlužuje na 1 rok a 14 dní;
 • Spotřebitel je povinen odeslat zboží obchodníkovi zpět do 14 dnů od odstoupení;
 • Obchodník musí vrátit spotřebiteli finanční prostředky do 14 dnů od odstoupení. Může je však zadržet do doby, kdy spotřebitel doručí zboží zpět nebo prokáže jeho odeslání;
 • Spotřebitel má právo na vrácení nákladů za dopravné v nejlevnější nabízené variantě dopravy obchodníka (osobní odběr se nezahrnuje).

Reklamace se mění

Přestože dlouhodobě obchodníci nejvíce řeší odstoupení od kupní smlouvy, nový občanský zákoník  způsobil největší ohlasy v oblasti práv z vadného plnění. Dosud nepanuje jednoznačná shoda především ohledně zákonné záruky 24 měsíců, přesto však z aktuálních názorů vyplývá, že zřejmě zůstává zachována. A jak je to tedy s dalšími body:

 • Odpovědnost prodávajícího za vady je nově označována jako „právo z vadného plnění“;
 • Otázka zákonné záruky není dosud jednoznačně vyřešená, přesto doporučujeme obchodníkům nadále ke spotřebitelům přistupovat jako dosud;
 • Rozpor s kupní smlouvou NOZ nadále nezná, nicméně princip zůstává zachován;
 • Vady se již nedělí na odstranitelné a neodstranitelné, ale na podstatné a nepodstatné. Podle toho se také postupuje při jejich řešení.

Co čeká obchodníky

V současné době již musí provozovatelé internetových obchodů postupovat podle nového občanského zákoníku. To znamená, že v obchodních podmínkách musí být změněné odkazy na jednotlivá zákonná ustanovení, doplněny rozšiřující informace vyplývající z nové úpravy, připravený formulář pro spotřebitelské odstoupení od kupní smlouvy ke stažení a fungovat také musí zasílání aktuálních obchodních podmínek v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Změny se dotkly také reklamačních řádů a informací o právech z vadného plnění.

Současně se nový občanský zákoník snaží maximálně zamezit nekalým praktikám obchodníků i spotřebitelů. V zákoně jsou uvedena ujednání, která jsou výslovně zakázána. Například ta, která umožňují podnikateli právo odstoupit od smlouvy bez důvodu, zatímco spotřebiteli nikoli, nebo taková, která dovolují podnikateli právo vypovědět závazek bez důvodu hodného zvláštního zřetele bez přiměřené výpovědní doby, úpravy, které odkládají určení ceny až na dobu plnění a podobně.

„Pokud by ve smlouvě bylo něco z těchto ustanovení uvedeno, pak na ně nebude brán zřetel. Proto zapomeňte na drobné poznámky pod čarou. E-shopaři také nově nebudou moci slibovat slevy nebo skvělé podmínky, které pak nedodrží. To je velký posun směrem k ochraně spotřebitelů,“ komentuje Miroslav Uďan, CEO služby Shoptet.cz.

Společnost připravila potřebné smlouvy v novém znění v elektronické podobě. Chtěli jsme našim zákazníkům i ostatním e-shopařům pomoci, a tak jsme pro ně připravili vzory všech potřebných smluv včetně všeobecných obchodních podmínek. Je možné je stáhnout na našich stránkách,“ dodává Miroslav Uďan.

Většina velkých e-shopů již na nové podmínky přešla. „Vše máme připraveno od 1. ledna 2014, ale je možné, že určité drobnosti si budou chvíli sedat, jako například znalosti našeho personálu, který si musí nové postupy zažít,“ říká Oldřich Kurz, mluvčí Alza.cz.

Pro velké firmy s velkými obraty nebyl přechod na nové podmínky problém. „Náklady nemáme přesně vyčíslené, přece jen pro internetové obchody nebyly změny v novém občanském zákoníku tak veliké jako pro jiné subjekty,“ doplňuje Michaela Gregorová, mluvčí Mall.cz. „V porovnání s neustálými rozvojovými změnami, které v Alza.cz provádíme, je pro nás tento zásah zanedbatelný,“ uzavírá Oldřich Kurz.

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme