Nový program EU pro výzkum dostal zelenou. Pomůže českým vědcům a firmám

Evropská komise, Rada EU a evropský parlament se v prosinci definitivně dohodly na dosud největším a nejambicióznějším programu pro financování výzkumu a inovací v EU, jehož rozpočet v příštích sedmi letech dosáhne přibližně 96 miliard eur. Program poskytne příležitosti i českým vědcům a výzkumníkům a také firmám včetně malých a středních podniků.

„Schválením nového programu Horizon Europe se pro naše vědce otevírá neobyčejná příležitost, jak díky štědrým evropským zdrojům podpořit český výzkum, který už tak patří ke špičce v Evropě,“ říká česká europoslankyně Martina Dlabajová (nezávislá za ANO), která se účastnila tzv. trialogu k podobě programu Horizon Europe jako stínová zpravodajka nové legislativy za politickou frakci Renew Europe.

„Byla to dlouhá a náročná jednání, která trvala až do dnešních brzkých ranních hodin, ale jejich výsledek považuji za úspěch,“ pokračuje europoslankyně.

Více šancí pro malé podniky

„Největší radost mám z posílení role inovativních malých a středních podniků v programu, o které jsem usilovala od začátku jednání a které se mi podařilo prosadit přímo do textu,“ dodává Dlabajová.

Horizon Europe nebude v příštích letech podporovat pouze excelentní výzkum ve veřejném sektoru, ale také projekty, které se postarají o přenos objevů z laboratoří do praxe. Podporu mohou očekávat rovněž firmy, které se soustřeďují na průlomové inovace v podnikatelské sféře s konkrétními dopady na životy lidí. Například v tom, že zlepší jejich kvalitu nebo vytvoří nová pracovní místa.

V druhém prosincovém týdnu se jednání vedla také o struktuře jednotlivých rozpočtových kapitol programu, podmínkách pro mezinárodní spolupráci se třetími zeměmi nebo synergiích programu k dalším politikám EU.

Horizon Europe je již 9. rámcovým programem pro výzkum a inovace a od příštího roku nahradí stávající program Horizon 2020. „Horizon Europe chce být mnohem ambicióznější než jeho předchůdce a celkově by měl fungovat mnohem efektivněji. Zjednodušili jsme jeho pravidla a věřím, že se tím program stane atraktivnějším pro žadatele a o financování se budou ve velké míře ucházet také české vědecké týmy,“ říká Martina Dlabajová.

Rámcové programy pro výzkum a vývoj jsou programy EU, které určují priority v oblasti výzkumu a technologického rozvoje, a to vždy na sedm let. Prostředky z rámcových programů podporují kromě rozvoje výzkumných kapacit, také mobilitu vědců nebo mezinárodní vědeckou spolupráci. Do těchto programů je možné se hlásit na základě vyhlašovaných výzev.

S využitím tiskové zprávy europoslankyně Martiny Dlabajové

• Teritorium: Česká republika | Evropa
• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme