Nový program se zaměří na podporu fungování vnitřního trhu

Evropský parlament se dohodl s Radou na podobě programu pro jednotný trh, který Komise navrhla v červnu 2018. Je to poprvé, kdy bude mít evropský rozpočet speciální položku vyhrazenou výhradně na podporu jednotného vnitřního trhu.

Program se zaměří na podporu implementace a vymáhání legislativy související s vnitřním trhem pro zboží a služby, dozor nad trhem, standardizaci, hospodářskou soutěž a finanční služby. Kromě toho program počítá také s poskytováním poradenských služeb pro malé a střední podniky, především prostřednictvím sítě Enterprise Europe Network. Rozpočet programu byl stanoven na 4.208 mld. euro. Politickou dohodu musí ještě formálně potvrdit Parlament a Rada.

• Teritorium: Evropa | Zahraničí

Doporučujeme