Nový program TA ČR urychlí a zjednoduší podporu aplikovaného výzkumu

Technologická agentura (TA ČR) představila nový nástroj podpory aplikovaného výzkumu. Unikátnost nástroje tkví v tom, že jsou určeny pouze základní parametry podpory, ostatní tematické a technické náležitosti se stanoví podle aktuálních potřeb při přípravě veřejných soutěží.

Nový Program SIGMA významně přispěje k urychlení a větší variabilitě podpory aplikovaného výzkumu a inovací. Vyhlášení prvních veřejných soutěží je naplánováno na konec letošního roku.

Ilustrační fotografie

Potřeba vytvořit široce zaměřený nástroj na podporu aplikovaného výzkumu a inovací vznikla v kontextu nečekaných událostí posledních let. Stávající nástroje podpory výzkumu jsou sice funkční a přináší požadované výsledky, ale v případě náhlých změn musí být upraveny pouze v rozsahu, které jim umožňuje legislativa.

Ukázalo se, že potřeba komplexního a dlouhodobého nástroje na podporu projektů aplikovaného výzkumu a inovací je více než nutná. Takového, který zvýší flexibilitu podpory a umožní rychle reagovat na aktuální potřeby a výzvy společnosti i trhu. Nejen proto začal vznikat v TA ČR Program SIGMA, který implementuje schémata řešená v současných programech, ale také nově vznikající výzvy.

Firmy mohou získat až 25 milionů na výzkumné či inovační projekty

„Jsem velmi rád, že se povedlo schválit Program SIGMA, protože se nám tím otevírají zcela nové možnosti podpory aplikovaného výzkumu. SIGMA je nástrojem s volnějšími mantinely, který umožní lépe a efektivněji reagovat na krizové situace, které nastávají,” uvedl předseda TA ČR Petr Konvalinka.

Tato koncepce umožní naplňovat cíle národních strategií a zároveň pružně reagovat na aktuální výzvy v oblasti výzkumu a inovací. Určování témat veřejných soutěží bude probíhat se zapojením relevantních resortů, regionů, výzkumné rady TA ČR a RVVI.

Návrh Programu SIGMA je koncipován tak, aby byl připraven v průběhu doby trvání postupně převzít podporu oblastí několika současných programů TA ČR, které bude zastřešovat, a které budou dle jejich doby trvání v následném období končit. Konkrétně jde o programy GAMA 2, ZÉTA, ÉTA, DELTA 2 a nástroje unijních programů (typu ERA-NET cofund apod.). Současné programy NCK, THÉTA, BETA2 a KAPPA jsou programy s velkou mírou zapojení dalších organizačních složek státu, podobně jako u resortních programů. Tyto typy programů budou stát nadále samostatně a
nebudou do Programu SIGMA začleněny.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme