Nový projekt Zemědělské vesnice v Libanonu

Zemědělství hraje v libanonské ekonomice důležitou roli, protože přispívá 7 % na tvorbě hrubého domácího produktu Libanonu a zajišťuje příjem asi 15 % populace.

Proto byl na pozemku, který se nachází v údolí Bekaa, ve střediskové obci Baalbek ve východním Libanonu, spuštěn první projekt svého druhu s názvem Zemědělská vesnice, který využívá pouze organická hnojiva prodávaná za nákladové ceny.

Ilustrační fotografie

Cílem tohoto projektu je pomoci zmírnit utrpení stovek lidí poskytováním pracovních příležitostí v době současné hospodářské krize. Na místo projektu každé ráno přijíždějí stovky pracovníků, včetně techniků, inženýrů a farmářů, aby se věnovali různým činnostem, každý podle své specializace. Obec se navíc rozrostla o doplňkové služby, jako je zemědělské školení, oddělení pro marketing produktů, restauraci a kavárnu a zemědělskou akademii.

Absence celonárodních oficiálních zemědělských a průmyslových strategií přiměla organizaci občanské společnosti hledat řešení, která by snížila zátěž zemědělců tím, že by jim pomohla snížit výrobní náklady, uvedla jejich produkci na trh a zvýšila jejich finanční příjem. Tak vypadá myšlenka založení zemědělské vesnice.

Dnes projekt využívá více účelový přístup, rozšířený z 10 000 metrů čtverečních na 37 000 metrů čtverečních, přičemž části plochy jsou využívány pro plastové stany, školicí a výzkumná centra a experimentální a pěstební pozemky. Zemědělská vesnice je velmi ceněna za poskytování sazenic, školení a vedení zemědělců, jakož i za koordinaci společných zemědělských činností poskytnutím nástrojů pro zpracování zemědělských produktů, jako je rajčatový protlak, různé druhy džemů a víno.

Pod hlavičkou uvedeného projektu se navíc podařilo zajistit finanční podporu v hodnotě 250 000 €, nabídnout pracovní příležitosti 100 stálým zaměstnancům, 400 zemědělským dělníkům na částečný úvazek a 15 zemědělským odborníkům. V rámci projektu jsou farmářům distribuovány různé druhy sazenic za nákladové ceny, přičemž pro každý vegetační cyklus je distribuováno přes 1,5 milionu sazenic. Úspěch těchto projektů dokazuje fakt, že produkce zeleniny a obilí je rezervována ještě před samotnou sklizní.

Autor: Petr Sochor, zemědělský diplomat, velvyslanectví ČR v Bejrútu. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Asie | Libanon | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme