Nový ročník soutěže Adapterra Awards představí inovativní klimatické projekty

Pátý ročník soutěže zahájila 2. února Nadace Partnerství. Představí a ocení projekty bojující proti suchu v krajině, přehřívání měst v letních vedrech, důsledkům přívalových srážek i erozi půdy. Realizované projekty se mohou do soutěže přihlásit do 31. března.

Soutěž Adapterra Awards je rozdělena do kategorií Volná krajina, Zastavěná území, Náš domov a Pracovní prostředí. O ceně za nejsympatičtější projekt rozhodne v internetovém hlasování veřejnost. Kromě toho pořadatelé udělí také speciální ocenění nejlepším projektům z Prahy, Moravskoslezského a Jihomoravského kraje či regionů sousedících s Rakouskem.

Systém malých tůněk k zadržování vody v Sedlčanech | Foto: AdapterraAwards

„Nový ročník soutěže jsme odstartovali v den, kdy se po celém světě připomíná důležitost ochrany mokřadů. Ty jsou významnými prvky v krajině, protože pomáhají zadržovat vodu, vytvářet její zásoby pro období sucha i zmírňovat důsledky přívalových srážek. Navíc poskytují domov mnoha vzácným druhům rostlin a živočichů,“ říká koordinátorka soutěže Adapterra Awards Andrea Křivánková z Nadace Partnerství. Dodává, že soutěž ocenila v předchozích ročnících hned několik úspěšných projektů zaměřených na obnovu mokřadů – Josefovské ptačí louky, Sedmihorské mokřady, soustavu tůněk v Sedlčanech, Nový prostor pro řeku Dyji či obnovu mokřadů v blízkosti Ořechova u Brna.

„Z našich dlouholetých národních programů investujeme desítky milionů korun ročně právě do obnovy a realizace mokřadů a dalších vodních prvků, které podporují přirozený vodní režim v krajině. Pro další roky máme připraveno 485 milionů korun z Národního plánu obnovy a další peníze nabídne Operační program Životní prostředí. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR již otevřela výzvu s celkovou alokací 500 milionů korun, kde mohou zájemci získat pro jednotlivé projekty až 5 milionů korun. Pro projekty zaměřené na tvorbu a obnovu přírodě blízkých vodních prvků nad 5 milionů pak bude vyhlášena samostatná výzva s plánovanou alokací 700 milionů korun, navazuje náměstek ministra životního prostředí Petr Hladík.

Adapterra Awards 2022 ocenila soběstačný dům, energeticky pozitivní školu i protierozní prvky v krajině

Aby bylo řešení problémů se suchem, přívalovými dešti či erozí půdy v naší krajině efektivní, měla by jít obnova mokřadů, tůní, rašelinišť, podmáčených luk či lužních lesů ruku v ruce s vytvářením dalších, zejména zelených prvků. Patří k nim meze, aleje, větrolamy, zatravněné pásy, sady i louky.

Finalisty soutěže vybere odborná porota, která také určí vítěze jednotlivých kategorií. Do soutěže se bude moci zapojit také veřejnost prostřednictvím online hlasování a udělit některému z projektů Cenu sympatie. Všechny vítězné projekty pořadatelé vyhlásí 1. listopadu na tematicky zaměřené konferenci v Praze. Projekt podpořil grant z Norských fondů.

Do soutěže se mohou zájemci přihlásit od 2. 2. do 31. 3. 2023 na webu soutěže www.adapterraawards.cz

Hlavní kategorie soutěže a ceny pro vítěze

Volná krajina – finanční odměna ve výši 100 tisíc Kč od společnosti Nestlé Česko
Zastavěná území – finanční odměna 50 tisíc Kč od společnosti Českomoravský cement
Náš domov – fotovoltaický set od společnosti SOLSOL v hodnotě 50 tisíc Kč
Pracovní prostředí – tepelné čerpadlo vzduch/vzduch IVT AERO v hodnotě 90 000 Kč od společnosti IVT Tepelná čerpadla s.r.o.
Cena sympatie – finanční odměna 50 tisíc Kč od společnosti Deloitte

Speciální ocenění

Cena Prahy (nejlepší projekt na území města Prahy)
Cena Moravskoslezského kraje (nejlepší projekt na území Moravskoslezského kraje)
Cena Jihomoravského kraje (nejlepší projekt v Zastavěném území v rámci Jihomoravského kraje)
Cena českého příhraničí (nejlepší projekt na území Jihočeského, Jihomoravského kraje či Vysočiny)
Cena rakouského příhraničí (nejlepší projekt na území Horního či Dolního Rakouska)

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme