Nový rozvojový program OSN (UNDP) pro Libanon

Zatímco Libanon zápasí se složitou hospodářskou krizí, rozvojový program Organizace spojených národů oznámil novou iniciativu na pomoc libanonským exportérům.

Program Fast Track Export Support Programe poskytuje libanonským společnostem příležitost vstupu na nové exportní trhy v USA. Je to součást pokračujícího programu UNDP s cílem podporovat udržitelná řešení s cílem rozšířit exportní potenciál libanonských společností.

Ilustrační fotografie

Libanonská měna LBP za poslední dva roky ztratila přes 90 % své hodnoty, což má za následek masivní ekonomický pokles. Kombinace rychle rostoucích cen výrobních vstupů a snižující se koupěschopnosti obyvatel viditelně zvyšuje tlak na libanonské výrobní podniky, které se snaží ze všech sil udržet nad vodou. Nový rozvojový program má za cíl poskytovat libanonským společnostem dodatečnou podporu potřebnou pro vstup na zahraniční trhy.

Účastníci programu získají tříměsíční školení od amerických konzultantů, kteří jim pomohou vytvořit a dále implementovat efektivní strategii vstupu na zahraniční trh. UNDP poskytne v prvé řadě finanční pomoc na pokrytí zvyšujících se logistických nákladů včetně přepravy, celních procedur a skladování zboží v USA. Zároveň je marketingová podpora zaměřená na branding s primárním zaměřením na vylepšení balení a označování zboží.

Program je zaměřený na pomoc společnostem z oblasti potravinářství, zejména pro exportéry olivového oleje, nealkoholických nápojů a sušených bylin a ovoce. Některé libanonské potravinářské výrobky vyhovují běžnému americkému spotřebiteli, jiné jsou určeny zejména pro etnický blízkovýchodní trh v USA.

Libanonští výrobci vidí hlavní přínos programu v tom, že umožní přístup k americkým dolarům, které výrobci nutně potřebují pro své vstupy, od nákupu surovin, strojů a zařízení až po platby za pronájem výrobních prostor. Dnes se v Libanonu vše počítá v amerických dolarech, místní měna je téměř bezcenná.

Autor: Petr Sochor, zemědělský diplomat, velvyslanectví ČR v Bejrútu. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Asie | Libanon | Zahraničí

Doporučujeme