Nový systém dotací v zemědělství v Kazachstánu a jeho dopad

Začátkem listopadu 2022 předložilo Ministerstvo zemědělství Kazachstánu místním úřadům návrh změn v systému dotací v oblasti zemědělství.

Jednou z nejdůležitějších novinek by mělo být zavedení konkrétních závazků a povinností pro příjemce dotací. Jde o požadavek vlády, která opakovaně upozorňuje na to, že mnohamiliardové platby, které šly příjemcům dotací, nijak nezvyšují potravinové zabezpečení země a nedochází k očekávanému zlepšení situace.

Ilustrační fotografie

Po diskuzích s asociacemi a výrobci se však nároky vlády ve srovnání s původními návrhy zmírnily. Ministerstvo zemědělství by návrhem u dotací chtělo docílit toho, aby u státem podporovaných zemědělců došlo k zabránění poklesu produkce, k omezení poklesu produktivity práce a k investování do dlouhodobých projektů a firem alespoň jednou za pět let.

Ministerstvo chtělo původně uložit příjemcům dotací povinnost zvyšovat objem výroby o 5–10 % ročně s cílem zvýšit produktivitu práce. Objevily se i návrhy sociálního charakteru – zavést povinnost prodávat část výrobků na domácím trhu za pevné ceny a každoročně zvyšovat počet zaměstnanců podniků. Od toho však ministerstvo upustilo.

Kazachstán po nepokojích? Ekonomiku čekají změny

Pokud jde o státní podpory, změny v oblasti rostlinné výroby budou minimální. Nadále se bude dotovat produkce semen, výroba hnojiv a pesticidů. Beze změny zůstanou dotace v oblasti zavlažování.

Pokud jde o chov zvířat, tam se očekávají výraznější změny. Jde především o to, aby se vyrovnaly dotace na nákup skotu od tuzemských a zahraničních chovatelů. Dotace od státu bude činit 50 % nákladů, maximálně však určitou částku: u dojnic cca 645 EUR, u masných jalovic cca 430 EUR a u býků cca 322 EUR. Prioritu v dotacích budou mít pouze chovatele ovcí, protože chov ovcí v Kazachstánu vyžaduje „novou krev u perspektivních plemen“.

V platnosti zůstanou i dotace na chov a chovatelské práce vč. šlechtění/inseminace. Dotace na nákup embryí budou vypláceny i nadále. Rušit se bude finanční podpora na chov plemenných býků a beranů, kteří byli a jsou „vypůjčeni“. O státní podporu však přijdou i drůbežárny, neboť drůbeží produkty nejsou zařazeny na seznam základních potravin.

Ke změnám dochází i u tzv. investičních dotací. Zejména se zde zavede rozlišování plateb pro zemědělské stroje domácí výroby (30 %), pro importované stroje ze zahraničí (25 %), a stroje, které jsou vyráběny v zahraničí, ale jejichž montáž probíhá v Kazachstánu (15 %).

Zároveň se zavede dotace ve výši 80 % pro sázecí stroje a ve výši 50 % pro stroje zpracovávající řepu. Stát bude nadále dotovat stavební a montážní práce a nákup zařízení pro velké investiční projekty, jako třeba vznik mlékáren, masokombinátů, drůbežáren apod. Výše plateb bude stanovena individuálně pro každý projekt.

Autor: Artyom Lukashov, místní zástupce ČR pro agro-potravinářství, velvyslanectví ČR v Almatě. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Asie | Kazachstán | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme