Nový systém pro akumulaci elektřiny v budovách bude jako stavebnice

Trendem současného stavitelství jsou energeticky soběstačné stavby. Jedno z ekologických řešení, založené na solárních panelech s bateriovým úložištěm, finančně podporuje Technologická agentura České republiky (TA ČR).

Hynek Glos (MF)

Požadavky na zdroje elektřiny a jednotlivé energetické systémy se diametrálně liší podle staveb, proto je praktickým řešením vytvoření stavebnicového systému. Ten umožňuje flexibilně rozšiřovat a nastavovat jednotlivé (výkonové i kapacitní) parametry. Vývoj takového řešení podpořila Technologická agentura České republiky (TA ČR) částkou vyšší než 13 milionů korun z Programu EPSILON.

Vyšší konkurenceschopnost na světových trzích

Základem celého systému jsou solární panely s bateriovým úložištěm. Pro případ nedostatečného výkonu či vyššího odběru je systém doplněn generátorem poháněným motorem na zemní plyn. Odpadní teplo z chlazení motoru a výfuku generátoru se využívá k vytápění a ohřevu užitkové vody. Přínosem tříleté práce výzkumníků z Fakulty materiálově-technologické VŠB-Technické univerzity v Ostravě a firmy EVC Group, s.r.o. (výrobce a dodavatel bateriových úložišť) je zvýšení know-how v oblasti akumulace a výroby elektrické energie z alternativních zdrojů.

Projekt také podporuje udržitelný rozvoj a ochranu životního prostředí – jeho podstatou je využívání obnovitelných a alternativních zdrojů elektrické energie. Řešitelský tým je přesvědčen, že uvedením nového produktu na trh zvýší konkurenceschopnost nejen České republiky, ale i Evropské unie na světových trzích.

Stavebnictví 4.0 přináší nový impuls do českého stavebního průmyslu

„Stavebnicový systém, který je možné sestavit v různé požadované kapacitě, umožňuje jeho využití přesně podle potřeby dotyčné stavby – od bytových jednotek, rodinných domů, celých bytových domů, administrativní budovy nebo rekreační zařízení včetně průmyslových podniků. Toho lze docílit volbou kapacity bateriového úložiště a rovněž volbou výkonů solárního systému,“ uvedl Petr Konvalinka, předseda Technologické agentury České republiky (TA ČR).

„Při technickém řešení bateriové jednotky i motorgenerátoru jsme věnovali pozornost i estetické formě zařízení pro exteriérové využití. Bylo nutné dosáhnout toho, aby kapotáž dobře odolávala jak dlouhodobému působení povětrnostních vlivů, tak i vysokým rozdílům venkovních a vnitřních teplot. Zabývali jsme se i útlumem nadměrné hlučnosti a řešili jsme rovněž ergonomickou stránku především z pohledu servisu a údržby zařízení,“ vysvětlil Petr Tomčík z VŠB-Technické univerzity v Ostravě. Autoři projektu očekávají, že v následujících letech by mohl celkový hospodářský objem těchto úložišť překročit 30 milionů korun v jednom roce.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme