Nový systém umožní podat stížnost na nedodržování dohod o volném obchodu

Evropská komise dnes spustila nový systém, ve kterém budou moci členské státy, firmy, podnikatelské asociace, organizace občanské společnosti i občané EU nahlásit překážky při vstupu na trh u zemí, se kterými má EU uzavřené dohody o volném obchodu.

K dispozici budou dva formuláře, jeden upozorňující na porušení přístupu na trh a druhý pro porušení závazků v oblasti udržitelného rozvoje. Stížnost bude muset obsahovat odhad ekonomického dopadu a po jejím prozkoumání ze strany Komise bude subjekt informován o tom, zda Komise v tomto ohledu podnikne nápravné kroky. V případě, že ano, bude odpověď obsahovat jednotlivé kroky, které by měly vést k nápravě situace a časový plán. 

• Teritorium: Evropa

Doporučujeme