Nový systém výběru mýta v Polsku

V roce 2021 začalo Polsko postupně zavádět nový systém výběru elektronického mýta s názvem e-TOLL. V úvodní fázi byl přechod na nový systém povinný pro řidiče nákladních vozidel.

Nově je systém jedinou možností pro úhradu mýtného na vybraných státních úsecích polských dálnic A2 a A4 také pro řidiče osobních vozidel. Níže naleznete souhrn nejdůležitějších otázek a odpovědí k novému systému.

Ilustrační fotografie

Co je e-TOLL?

Jedná se o nový systém výběru elektronického mýta v Polsku, který byl uveden do provozu v červnu roku 2021. Nahrazuje tak dosavadní systém viaTOLL. Z technického hlediska se jedná o přechod z mikrovlnného systému výběru mýta (DSRC) a na systém satelitní (GNSS).

Tato změna se má projevit ve větší přívětivostí systému pro jeho uživatele a v odstranění fyzických mýtných bran na polských dálnicích. Kompletní informace o systému jsou dostupné na webové stránce etoll.gov.pl. Webová stránka je dostupná v několika jazycích včetně češtiny.

Povinnost uhradit mýtné za využití určených úseků dálnic A2 a A4 se týká všech řidičů motocyklů, osobních automobilů, nákladních automobilů a mikrobusů s maximální hmotností 3,5 tuny. Automobily přesahující (samostatně nebo s přívěsem) hmotnost 3,5 tuny a mikrobusy s více než 9 místy k sezení (včetně řidiče) hradí mýtné dle pravidel pro nákladní vozidla.

Na kterých úsecích dálnic je systém e-TOLL pro osobní dopravu zaveden?

Na dálnici A2, která vede z Varšavy přes Poznaň až k polsko-německým hranicím, je mýtné pomocí systému e-TOLL vybíráno na téměř 100 kilometrovém úseku mezi městy Konin a Stryków.

Na dálnici A4, která protíná jih Polska od polsko-německých hranic až k hranicím s Ukrajinou, je zaveden výběr mýtných poplatků pomocí systému e-TOLL na přibližně 160 kilometrovém úseku mezi Vratislaví a Sośnicou.

Podrobný rozpis úseků dálnic A2 a A4, na kterých je zaveden systém e-TOLL, naleznete na tomto odkazu.

Uvedené změny se netýkají dalších úseků zpoplatněných polských dálnic, které jsou spravovány koncesionáři (nikoliv státem). Na těchto úsecích jsou poplatky za průjezd stále vybírány pomocí mýtných bran, na kterých lze platit kartou či v hotovosti. Takto obsluhované úseky jsou na dálnici A1 v úseku Rusocin – Czerniewice, na dálnici A2 v úseku Konin – Świecko a na dálnici A4 v úseku Krakov – Katovice.

Jsou klasické mýtné brány stále v provozu?

Nikoliv, na výše uvedených státních úsecích dálnic A2 a A4 byla činnost fyzických mýtných bran ukončena 1. prosince 2021. Úhrada mýtného je tak možná jen nákupem tzv. e-ticket u smluvního partnera nebo v mobilní aplikaci e-TOLL. Podrobné instrukce jsou uvedeny níže.

Na dalších třech úsecích dálnic A1, A2 a A4, které jsou spravovány koncesionáři, jsou mýtné brány nadále v provozu.

Jaké jsou sazby mýtného?

Na výše uvedených státních úsecích dálnic A2 a A4 jsou uplatňovány sazby 0,10 PLN za ujetý kilometr pro motorová vozidla s hmotností do 3,5 tuny a 0,05 PLN za ujetý kilometr pro motocykly. Projetí celého téměř 100 kilometrového úseku dálnice A2 Konin – Stryków osobním automobilem tak vyjde na 9,90 PLN (dle aktuálního kurzu 53 CZK). V případě 160 kilometrů dlouhého úseku dálnice A4 Vratislav – Sośnica je to 16,20 PLN (86 CZK).

Sazby za jednotlivé úseky jsou uvedeny v tabulce na webu e-TOLL.

Ilustrační fotografie

Jakým způsobem probíhá úhrada mýtného v systému e-TOLL?

Řidiči mohou využít jeden ze tří způsobů:

  • fyzický nákup e-ticketu u jednoho ze smluvních partnerů;
  • on-line nákup pomocí webové stránky či mobilní aplikace e-TOLL PL TICKET;
  • úhrada z předplatného pomocí aplikace e-TOLL PL.

Ať už se rozhodnete pro jakýkoliv způsob, vždy bude nutné uvést poznávací značku vozidla, stát registrace vozidla, kategorii vozidla (osobní vozidlo či motocykl), počáteční a koncový uzel využitého dálničního úseku, který chcete využít, datum a čas plánovaného začátku jízdy. Platnost e-ticketu je 48 hodin od deklarovaného času zahájení cesty.

Fyzický nákup e-ticketu – poplatek za využití konkrétního úseku dálnice je možno uhradit na pokladnách vybraných čerpacích stanic sítě PKN Orlen a LOTOS. Obě sítě jsou smluvními partnery systému e.TOLL. Obě sítě čerpacích stanic umožňují zakoupit e-ticket až 60 dní před plánovanou cestou. V případě, že se rozhodnete cestu neuskutečnit, je možné e-ticket vrátit. Vždy však jen na té čerpací stanici, ne které jste jej zakoupili. 

Nákup e-ticket pomocí aplikace e-TOLL PL TICKET – nákup e-ticket proběhne v prostředí aplikace pomocí elektronické platby. Další podmínky jsou stejné jako u fyzického nákupu. Řidič v aplikaci zadává počáteční a koncový bod plánované cesty, stejně jako předpokládaný termín cesty. Aplikace je zdarma dostupná na chytré mobilní telefony s operačními program Android a iOS.

Využití aplikace e-TOLL PL – řidič je povinen založit si osobní účet, předplatit pomocí elektronické platby finanční prostředky a umožnit aplikaci přístup k GPS datům telefonu. Poté je potřeba před každou cestou přes zpoplatněné dálniční úseky uvést aplikaci do provozu. Aplikace poté pomocí GPS dat určí sazbu mýtného za projeté úseky dálnic a strhne danou sumu z předplacených prostředků.

Na rozdíl od výše uvedených způsobů úhrady není v tomto případě nutné dopředu zadávat informace k počátečnímu a koncovému bodu cesty, ani k termínu cesty. Aplikace je zdarma dostupná na chytré mobilní telefony s operačními program Android a iOS.

V čem se liší aplikace e-TOLL PL TICKET od aplikace e-TOLL PL?

Podobné názvy obou aplikací mohou být matoucí, ale rozdíl mezi nimi je zásadní. Aplikace e-TOLL PL TICKET slouží k jednorázovému nákupu e-ticketu na konkrétní cestu. Aplikace nevyžaduje použití GPS a nijak nemonitoruje pohyb vozidla. V případě silniční kontroly řidič prokáže nákup e-ticketu pomocí aplikace.

Oproti tomu aplikace e-TOLL PL strhává z předplacené částky jednotlivé sumy za projeté zpoplatněné úseky na základě GPS dat z telefonu, na kterém je nainstalovaná. Řidič tak nemusí zadávat časy ani trasy plánovaných cest. Je však povinen umožnit aplikaci využívat GPS data telefonu. V případě silniční kontroly prokazuje řidič funkčnost aplikace a zaznamenávání trasy.

Jaké jsou sankce za neuhrazení mýtného poplatku?

Pokud řidič neuhradí stanovený poplatek za využití dálnice pomocí nákupu e-ticketu, může být pokutován dodatečnou částkou 500 PLN (2 664 CZK) nad rámec vyměřeného mýtného. Částka je splatná do 14 dnů. Pokud je pokuta uhrazena do 7 dnů, je částka snížena na 400 PLN (2 131 CZK). Stejným způsobem je pokutován řidič, který znemožní kontrolu uhrazení poplatku například zakrytím registrační značky vozu.

Pokud nebyla pokuta uložena přímo při silniční kontrole a řidič v termínu do 3 dnů od ukončení cesty uhradí mýtné jedním z výše uvedených způsobů, dodatečná částka vyměřena není. Bližší informace k přestupkům spojeným s využitím zpoplatněného úseku dálnice naleznete na tomto odkazu.

Na koho se obrátit v případě nejasností?

Případné další dotazy je možné klást prostřednictvím infolinky speciálně zřízené k obsluze zákazníků systému e-TOLL. Operátoři linky hovoří polsky, anglicky, německy a rusky. Pro hovory z ciziny lze využít linku +48 225 211 010, účtovány jsou standardní poplatky dle sazeb operátora. Pro hovory z pevné linky na území Polska lze využít také bezplatnou linku 800 101 101.

Podněty je možno zasílat také poštou na adresu Ministerstwo Finansów, Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa či elektronicky na e-mailovou adresu kontakt@etoll.gov.pl.

K vyjasnění případných dotazů může posloužit také přehled odpovědí k nejčastějším dotazům, který naleznete na webových stránkách služby e-TOLL.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky ve Varšavě (Polsko). Autor: Jakub Rudý, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Evropa | Polsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Doprava, logistika

Doporučujeme