Nový unikátní software pro majitele nemovitých kulturních památek

Software vyvinutý na Fakultě stavební ČVUT „Monurev“ pomůže zdarma majitelům nemovitých kulturních památek s finančním plánováním jejich obnovy. V Evropě jde o ojedinělý nástroj.

V České republice existuje více než 40 tisíc nemovitých kulturních památek, z nichž je velký počet v havarijním stavu. Včasná a správně provedená údržba by přitom dokázala výrazně prodloužit životnost těchto objektů.

Ilustrační fotografie

Tyto objekty vyžadují vzhledem ke své památkové povaze vyšší náklady na sanace a údržbu než běžné objekty, zároveň však bývá v jejich případě obtížné stanovit, s jakou částkou je potřeba počítat, aby obnova a údržba mohla být efektivně zajištěna. Software Monurev umožní vlastníkům těchto objektů na základě zadaných informací získat co nejpřesnější odhad plánovaných nákladů pro jejich obnovu.

Software byl vyvinut na Fakultě stavební ČVUT v Praze, je určen pro vlastníky a správce nemovitých kulturních památek – jednotlivce, kraje, města a obce – a k dispozici je zdarma.

„Název Monurev vznikl z anglických slov Monuments a Revitalisastion, což je spojení pojmů kulturní památka a revitalizace,“ vysvětluje doc. Daniel Macek z Katedry ekonomiky a řízení ve stavebnictví Fakulty stavební ČVUT, který software vyvinul. Software přitom vychází z již dříve na fakultě vyvinuté aplikace, která se zabývala problematikou plánování údržby a obnovy stavebních objektů. Software Monurev je však na míru uzpůsoben pro potřeby správy nemovitých kulturních památek a zohlednění jejich specifik.

„Až doposud neměli vlastníci či správci nemovitých kulturních památek žádný sofistikovaný nástroj pro odhad nákladů jejich údržby a obnovy. Potřebnou částku tak mohli buď jen odhadovat na základě vlastních zkušeností, nebo mohli vyjít z podrobného průzkumu objektu, který si nechali zajistit zkušeným odborníkem přes péči o historické objekty,“ vysvětluje výchozí situaci při vývoji softwaru doc. Daniel Macek.

Ilustrační fotografie

Monurev využívá databázi typových objektů a umožňuje získat z minima uvedených informací co nejpřesnější odhad plánovaných nákladů. 

„Uživatel si v nabídce vybere typový objekt, který nejvíce odpovídá objektu, pro který chce vytvořit plán údržby a obnovy, například typ fara. V nabídce přitom má 74 typových objektů. Poté je nutné do sytému zadat základní měrné parametry objektu, což je sklon střechy, počet podlaží, výška, šířka, délka a nadzemní výška objektu. Pro bližší specifikaci stavu objektu se zadává i rok výstavby. Na základě uvedených dat se vygeneruje předpokládaná skladba konstrukčních prvků, které se u daného typového objektu nejčastěji vyskytují a pro každý prvek je uvedena informace, kdy ho bude potřeba obnovit nebo zda bude stačit jeho údržba, a jaké náklady na to budou potřebné,“ popisuje doc. Daniel Macek.

Se softwarovým výstupem lze i dále pracovat. „Uživatel může vstoupit do editace detailu vygenerovaného modelu objektu, takže může například odstraňovat a přidávat vygenerované konstrukční prvky, měnit jejich výměry, jednotkové ceny obnovy a údržby a upřesnit aktuální stav opotřebení příslušného konstrukčního prvku,“ dodává doc. Daniel Macek.

Ilustrační fotografie

Software Monurev vznikl v rámci projektu MK ČR NAKI „Udržitelná správa stavebních objektů kulturního dědictví“ č.: DG18P02OVV012. „Na projektu pracoval tým naší katedry spolu s odborníky z Kloknerova ústavu ČVUT, kteří zajišťovali odbornou stránku z pohledu praktického provádění údržby a obnovy historických objektů. Šlo o pětiletý projekt, který byl řešen v letech 2018–2022, v jeho rámci bylo proto i nutné průběžně indexovat ceny v závislosti na inflaci,“ uvádí prof. Renáta Schneiderova Heralová z Katedry ekonomiky a řízení ve stavebnictví Fakulty stavební ČVUT, která celý projekt vedla.

Monurev představuje ojedinělý software. „Při vytváření rešerše na toto téma jsme na nic obdobného nenarazili jak v České republice, tak ani v Evropě. Na mezinárodních konferencích jsme na něj získali velmi pozitivní ohlas a v dané chvíli již spolupracujeme například s odborníky ze Slovenska a Polska, kteří také hledali řešení této problematiky,“ říká závěrem doc. Daniel Macek z Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Software Monurev je k dispozici zdarma, uživatelský přístup lze získat na vyžádání.

Redakčně upravená tisková zpráva ČVUT v Praze

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme