Nový zákon o Albánské investiční korporaci má podpořit příliv zahraničních investic do Albánie

Albánský parlament v říjnu 2019 schválil zákon o založení Albánské investiční korporace (Albanian Investment Corporation – AIC). Podle albánské vlády je založení státní AIC částí vládní strategie udržitelného růstu. AIC by měla přispět k zlepšení ekonomického výkonu země.Identifikace, příprava a realizace důležitých investičních projektů ve všech oblastech hospodářského rozvoje země si často vyžadují využití stávajících veřejných aktiv stejně jako zapojení soukromého kapitálu. K tomu je potřeba profesionálně řízená společnost spolupracující s vládou a fungující jako podnikatelský subjekt, která s cílem realizovat investiční projekty vstupuje do partnerských vztahů se soukromými investory.

Nejedná se o PPP, vzorem pro AIC byly podobné společnosti v Kanadě, Singapuru a Jordánsku, odkud zejména byly čerpány zkušenosti při přípravě zákona. Zákon o AIC byl rovněž konzultován s Evropskou komisí i s Mezinárodním měnovým fondem a po implementování jejich doporučení byl uznán jako plně kompatibilní s právním rámcem EU. Zákon o AIC byl rovněž prezentován na Delegaci EU v Tiraně ministrem pro ochranu podnikání E. Shalsim na setkání se zástupci velvyslanectví zemí EU v Tiraně.

AIC bude mít kompetence v implementaci rozvojových projektů v prioritních oblastech, a to samostatně nebo ve spolupráci se soukromými investory. Bude spravovat nevyužívaný státní majetek a financovat investiční projekty. Po přechodném období 5 až 7 let, kdy bude podporována ze státního rozpočtu, by AIC měla být samofinancovatelná společnost.  

Státní AIC by měla mít schopnosti lépe zvládnout přechodnou fázi mezi rozvojovými plány k profitabilním lukrativním projektům, které vzbudí zájem soukromých investorů, a to na bázi partnerství stát-soukromý kapitál. Právě partnerství stát-soukromý kapitál ve společném podniku je hlavním záměrem zákona o AIC. Přičemž partnerem na straně státu by měla být dobře řízená a spravovaná společnost, se kterou soukromý investor bude moci snáze a transparentněji realizovat byznys.

AIC bude podporována 5–7 let ze státního rozpočtu, poté by společnost měla být soběstačná, financovaná z příjmů realizovaných projektů. Základním kapitálem AIC bude dosud nevyužívaný státní majetek, především půda. Hlavními prioritami, z nichž budou vycházet připravované projekty, bude turizmus, energetika, zemědělství, infrastruktura, technologické a průmyslové zóny. Především zahraniční investoři budou moci  přicházet  se svými návrhy v uvedených prioritních oblastech a posoudit je s AIC.

Během následujících pěti let by pak mělo být připraveno 4–5 konkrétních projektů atraktivních pro spoluúčast soukromých investorů. O nich bude veřejnost informována.

Zákon o AIC bude podepsán prezidentem během prosince 2019. Samotné zřízení AIC pak zabere zhruba 6 měsíců roku 2020, během nichž bude společnost registrována, ustaveno její vedení, schváleny stanovy, vnitřní směrnice, vytvořena vnitřní struktura, převeden do ní nevyužitý státní majetek jako základní kapitál.

Nová instituce AIC je jistou příležitostí pro zahraniční investory jak v Albánii spolupracovat při implementaci investičních projektů s vysoce kompetentní strukturou byznysově zainteresovanou na úspěšné realizaci projektu a zároveň mající potřebné kompetence ke spravovanému státnímu majetku. Je však otázkou, nakolik AIC má být vládním pokusem, jak zastoupit slabou výkonnost dosavadních státních institucí a eliminovat poměrně špatné podnikatelské prostředí v Albánii, které dosavadní albánské vlády nebyly schopny zatím dostatečně zlepšit.

ZÚ Tirana je k dispozici českým investorům, majícím zájem o investování v Albánii, podat podrobnější informace o AIC, popř. sjednat jednání na nejvyšší úrovni v případě vážného zájmu o partnerství s touto ustavující se státní společností.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Tiraně (Albánie). Autor: Svatopluk Opěla, vedoucí obchodně ekonomického úseku.

• Teritorium: Albánie | Evropa | Zahraničí

Doporučujeme