Nový Zéland a Austrálie investují do inovací a zemědělství

Novozélandská vláda společně s konsorciem privátních firem v rámci obnovy hospodářství po pandemii covidu-19 investuje 27 mil. NZD do podpory inovací a výzkumu v zemědělství, zejména pěstitelství. Program „A Lighter Touch“ podporuje zavádění nových postupů pěstování, ochrany plodin a snížení dopadů užívání průmyslových hnojiv na životní prostředí. Sousední Austrálie pak investuje do inovací a výzkumu v zemědělství přes 250 mil. AUD ročně.

V důsledku pandemie covidu-19 prochází novozélandské hospodářství transformací. Stejně jako Austrálie, i Nový Zéland je konfrontován s narušením dodavatelských řetězců a čelí problémům vyplývajícím z nedostatečné kapacity mezinárodní přepravy. Uzavření země omezuje pohyb osob včetně sezonních pracovníků, kteří – zejména konkrétně v pěstitelství – plnili nezastupitelnou úlohu.

Uzavření země má zároveň zničující dopad na tradičního tahouna novozélandské ekonomiky – turistický ruch. Ten ve své podstatě ze dne na den zmizel a jeho obnovu v původním rozsahu lze očekávat až v řádu let. Roli hlavního nositele výkonu hospodářství tak přebírá plně sektor prvovýroby, s čímž přichází přirozeně i jeho podpora ze strany vlády, ať už směrem k vyšší produktivitě nebo tvorbě pracovních míst pro pracovníky přešlé právě z turistického ruchu, maloobchodu a služeb. Jen pěstitelství, především ovocnářství, přispívá nadále každoročně do novozélandského rozpočtu 6 mld NZD, a například novozélandská kiwi stále představují přes 50 % celosvětové produkce.

Australské nemilosrdné podnebí

O výkonnosti australské zemědělské produkce a jejího exportu napovídá i prostý údaj toho, že Austrálie produkuje potraviny pro 60 milionů obyvatel – přičemž sama jich má pouhých 25 milionů. Dlouhodobě se ale potýká s nedostatkem vodních zdrojů a je vystavena vlivům extrémního počasí – v uplynulých letech to bylo především přetrvávající sucho, které vyvrcholilo zničujícími požáry na přelomu roku 2019/2020.

Prostřednictvím Rural Research and Development for Profit programu australská vláda financuje agrovýzkum  zavádění nových technologií do prvovýroby, zlepšování managementu vodních zdrojů, šlechtění plodin odolných vůči suchu a dalších projektů, jejichž prostřednictvím se snaží vyvažovat negativní vlivy prostředí na zemědělskou produkci.  

Možnosti pro české exportéry

Důraz na podporu rozvoje primárního sektoru a zavádění pokročilých postupů a prostředků při výrobě potravin v obou zemích tak nabízí prostor nejen pro tradiční zemědělské stroje a zařízení zpracovatelského průmyslu jako balicí a etiketovací linky, ale i pro inovační agrotech řešení a biotechnologie zvyšující efektivitu pěstování, včetně biopesticidů a biologických prostředků. 

Obě země sice zůstávají nadále z důvodu pandemie uzavřeny pro pohyb osob, ale po svém otevření – předpokládána je polovina roku 2021 či dříve – lze očekávat hlad nikoliv po vlastních potravinách, ale po postupech, inovacích a zařízeních zaručujících vyšší efektivitu zemědělské produkce.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Sydney (Austrálie). Autor: Tomáš Kára, zástupce generální konzulky.

• Teritorium: Austrálie | Nový Zéland
• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme