Nutnou podmínkou při vývozu konopného CBD oleje bylo hledání souladu s národními právními rámci

Mladá česká společnost Biovita Group s.r.o. pěstuje odrůdy konopí Cannabis sativa L. bohaté na cannabidiol (CBD), certifikované v Evropské unii. Tyto certifikované odrůdy 100% přírodního konopí firma pěstuje bez použití umělých hnojiv, škodlivých chemických sprejů nebo geneticky modifikovaných organismů.Rostliny se sklízejí v optimální zralosti při maximálním obsahu aktivních látek. Jsou dále zpracovávány na extrakt pomocí technologie SCFECO2, což je způsob, jak získat výtažek s nejlepší farmaceutickou kvalitou. Extrakt přirozeně obsahuje látky obsažené v konopné herbě, včetně CBD a THC. Cannabidiol je vhodnou surovinu pro další zpracování v kosmetickém či potravinářském průmyslu. Klinické studie potvrdily, že přírodní výtažky mají daleko větší účinnost než syntetické či izolované formy cannabinoidů. CBD olej je díky svému vysokému léčebnému potenciálu celebritou ve světě konopné medicíny.

Biovita Group s.r.o. je klientem BIC Plzeň, partnera sítě EEN od roku 2017, kdy firma poprvé požádala o asistenci při zjištění evropské legislativy v souvislosti se skutečností, že Evropská unie umožňuje pěstovat konopné kultivary obsahující méně než 0,2 % THC, ale výrobky vyrobené z povolených odrůd konopí nesmějí obsahovat žádné stopy THC. Konzultantka BIC Plzeň za asistence partnerských konzultantů sítě EEN zjistila, že přístupy evropských a některých neevropských zemí ohledně povoleného obsahu THC v cannabidiolu se liší a podléhají častým změnám. Bylo zjištěno, že některé země již urovnaly své právní předpisy a cannabidiol zařadily mezi léčebné látky.

Začátkem roku 2018 získala Biovita Group potenciální zákazníky v Norsku, Polsku a Nizozemsku a začala s nimi projednávat možnost exportu cannabidiolu a CBD olejů při respektování právní úpravy platné v těchto zemích. Bohužel žádný z těchto potenciálních zákazníků s jistotou nevěděl, jaké procento THC daná země povoluje v produktech, obsahujících CBD. Obrátila se proto opět na BIC Plzeň ohledně zjištění současného stavu legislativy v těchto zemích.

První kroky BIC Plzeň vedly k partnerům sítě EEN v Norsku, Polsku a Nizozemsku s dotazem na přístup těchto zemí k problému. Začala fungovat horká linka mezi konzultanty EEN z příslušných zemí. Konzultanti na druhé straně hranice kontaktovali příslušné organizace: Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva zemědělství, inspektoráty a specializované státní agentury zodpovědné za problematiku THC a CBD. Byl uskutečněn velký počet telefonních rozhovorů, prostudováno mnoho specializovaných webových stránek a zaslány e-maily obsahující získané výsledky.

Konzultanti v příslušných zemích poskytli i odkazy na webové stránky svých národních institucí včetně kontaktů. Konzultantka BIC Plzeň kontakty na instituce v několika případech využila ke zjištění dodatečných informací. V průběhu komunikace se objevily i některé překážky, způsobené nejistotou některých úředníků v příslušných zemích, způsobené častou změnou legislativy. Nejasnosti byly vždy odstraněny odkazem na zdroje, poskytující garantované informace. Zároveň některé zahraniční státní instituce nebyly zvyklé na komunikaci v anglickém jazyce, pouze v národním.

Konzultantka BIC Plzeň s firmou Biovita Group po dobu poskytování poradenské služby průběžně sdílela shromažďované výsledky a Biovita Group současně diskutovala zjištěné výsledky se svými potenciálními zákazníky.

Přínosem konzultačních služeb EEN pro firmu Biovita Group bylo získání znalosti aktuálních právních předpisů a podmínek, za kterých společnost může nebo nemůže vyvážet své výrobky do Norska, Polska a Nizozemska. Např. u Norska bylo zjištěno, že vývoz cannabidiolu, který by obsahoval stopové procento THC, je v této severské zemi zakázán.

 

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme