O dopadech COVID-19 na svět průmyslových práv

Webinář Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) informoval zainteresovanou veřejnost o aktuálních trendech v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví.

Více než rok trvající pandemická krize dopadla na všechny sektory ekonomiky. Nedílnou součástí výzkumu, vývoje a inovací je rovněž zajištění vysoké úrovně ochrany průmyslových práv, jinak tomu není ani v době pandemie. Kritická situace však ukázala rovněž výhody otevřených licencí pro účely rychlé reakce na nebezpečí, které s sebou vir SARS-CoV-2 přináší do každodenního života dnešní populace. Nejen na tyto oblasti se 27. dubna zaměřil webinář Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV), jehož cílem bylo informovat zainteresovanou veřejnost o aktuálních trendech v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví.

Oproti standardní době se aktivity MPO z oblasti ochrany průmyslového vlastnictví přesunuly po roční pauze do virtuálního světa. Letošní 5. ročník osvěty z této významné oblasti tak měli výzkumníci a podnikatelé z celého Česka možnost sledovat z pohodlí svého domova či kanceláře. Podpora využívání patentové ochrany je jednou z priorit Inovační strategie České republiky pro roky 2019-2030 The Czech Republic: The Country for the Future. I s ohledem na aktuální krizi tak není možné polevit ve zvyšování povědomí veřejnosti o ochraně duševního vlastnictví, zejména s důrazem na nové vakcíny, léky a technologie v oblasti zdravotnictví.

Účastníci webináře tak měli příležitost seznámit se s aktuálními trendy a finanční podporou Evropské unie a ČR v patentování, jakož i s postřehy z praxe. Předseda ÚPV Josef Kratochvíl s kolegyněmi Hanou Churáčkovou a Martinou Kotykovou v návaznosti na světový den průmyslového vlastnictví, který připadá na 26. dubna, zdůraznili koncepční hlediska průmyslověprávní ochrany, výhody orientace v průmyslověprávních databázích, jakož i mimosoudní způsoby řešení sporů z patentové ochrany. Představena byla rovněž aktuální sleva na přihlášky ochranných známek a designů mající za cíl podpořit zejména sektor malých a středních podniků ve vyvíjení patentových aktivit i v době covidové.

David Karabec: Naučme se využívat systém patentové ochrany jako akcelerátor svého byznysu

Michal Jordán z PatentEnter přiblížil účastníkům webináře patenty v online světě, jde-li o jejich využití v praktickém životě podnikatelů a výzkumníků. V souvislosti s aktuální pandemickou situací pak nechybělo sdílení informací o patentové ochraně vakcín proti nemoci COVID-19, které představila advokátka JŠK Hana Císlerová. Aktuality nechyběly ani z oblasti zdravotních lůžek společnosti Linet, která své produkty poskytuje nemocnicím po celém světě.

Vedoucí oddělení duševního vlastnictví této společnosti, Šárka Houzáková, přiblížila praktický dopad COVIDu-19 na život podnikatelů, na výzkum, vývoj a inovace a na vymáhání práv průmyslového vlastnictví. Závěrem nechyběly otázky spojené s otevřenými inovacemi v praxi,  které poslouží zejména v době pandemie k celosvětové pomoci při vývoji a výrobě zdravotnických a ochranných pomůcek, o nichž účastníky webináře spravil předseda TA ČR Martin Bunček.

Kdo se webináře nemohl zúčastnit, nemusí zoufat. Níže sdílíme základní informace obsažené v prezentacích jednotlivých řečníků obsahující celou řadu odkazů, které mohou pomoci nejen výzkumníkům a podnikatelům, ale rovněž celé zainteresované veřejnosti.

PŘÍLOHY KE STAŽENÍ

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme