O ‚pětadvacítku‘ mohou podnikatelé žádat až do 29. června

Žádosti o kompenzační bonus za první bonusové období se podávají až do 29. června. Osoby samostatně výdělečně činné a společníci malých s. r. o. mohou totiž požádat o kompenzační bonus za první bonusové období nejpozději do 60 dnů po skončení tohoto bonusového období.

Lhůta pro podání žádosti týkající se uplatnění nároku na kompenzační bonus za první bonusové období (tj. za dny od 12. března do 30. dubna 2020) uplyne 29. června 2020. Pro podání žádosti za druhé bonusové období (tj. za dny od 1. května do 8. června 2020), případně pro provedení úprav této žádosti je nejzazším termínem 7. srpen 2020.

Kromě OSVČ mohou o kompenzační bonus žádat společníci malých s. r. o., přičemž se musí jednat o společnost s nejvýše dvěma společníky. Z důvodu pomoci rodinným firmám se může jednat též o s. r. o. s více společníky, jsou-li členy jedné rodiny.

Finanční správa k 24. červnu zpracovala od osob samotně výdělečně činných celkem 888 146 žádostí a vyplatila živnostníkům již více než 19,5 miliardy korun. Od společníků malých s. r. o. zpracovala 59 869 žádostí a vyplatila jim více než 1,2 miliardy.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme