O podporu z programu Plzeňské podnikatelské vouchery 2023 zažádalo celkem 17 firem

V pondělí 2. října byl ukončen příjem žádostí o dotaci z letošní výzvy oblíbeného programu Plzeňské podnikatelské vouchery. Žádost o finanční podporu z programu podalo celkem 17 firem.

Program je jedním z nástrojů, kterými statutární město Plzeň přispívá k rozvoji podnikatelského prostředí a konkurenceschopnosti firem. Cílem programu je posílit inovační aktivity firem v Plzeňské aglomeraci a přispět tak ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Ilustrační fotografie

Díky vzájemné spolupráci mohou firmy využít kapacit, kterými samy nedisponují, k zahájení nebo zintenzivnění svých inovačních aktivit a ke zvýšení svého inovačního potenciálu. Firmy a VO si při účasti v programu ověří schopnost vzájemně spolupracovat a vytvoří si základy pro dlouhodobou spolupráci.

Podmínkou účasti v programu je sídlo či provozovna na území Plzeňské aglomerace. Maximální výše dotace byla 300 000 Kč, přičemž míra podpory se lišila dle velikosti firmy. Malé a střední podniky mohly žádat až o 75 % způsobilých výdajů, velké podniky až o 40 % způsobilých výdajů.

Statistiky:

  • Podáno bylo celkem 17 žádostí o dotaci za 3 894 285 Kč, tedy za necelých 3 900 tis. Kč
  • Spolupracující výzkumné organizace: Západočeká univerzita v Plzni (10 žádostí), COMTES FHT a.s. (3 žádosti), Výzkumný a zkušební ústav Plzeň (2 žádosti), SVÚM a.s. (1 žádost) a VŠB – Technická univerzita Ostrava (1 žádost).
  • Požadovaná výše dotace byla v rozmezí od 50 000 Kč do 296 250 Kč.
  • Valnou většinu žádostí podaly malé a střední podniky (16 žádostí), do výzvy se zapojil pouze 1 velký podnik.
  • Žadateli byly ve valné většině podniky je z Plzeňské aglomerace, jeden mimo pouze s provozovnou v PA.

Všechny přijaté žádosti nyní projdou formální a věcnou kontrolou. Úspěšné žádosti o dotaci budou následně projednány v Radě a následně Zastupitelstvu města Plzně.

Doporučujeme