O rekonstrukci vzletové a přistávací dráhy v Srbsku se postarala česká firma

Česká firma Transcon Electronic Systems společně se srbskou firmou Elgra Vision d.o.o. úspěšně dokončila první fázi projektu související s rekonstrukcí stávající a výstavbou nové paralelní vzletové a přistávací dráhy.

Poloha nové dráhy je netypická, jelikož byla vybudována přímo mezi stávající hlavní dráhou a paralelně vedenou hlavní pojezdovou dráhu (taxiway). Součástí první fáze je také rozšíření a rekonstrukce stávajících pojezdových drah.

Ilustrační foto

Společnost Transcon Electronic Systems spol. s r.o., která je výrobcem a dodavatelem světelných zabezpečovacích zařízení (SZZ) pro letiště a heliporty, se na projektu podílí dodávkou vlastních technologií a služeb, a to zejména:

  • dodávkou energetického řešení tj. regulátorů konstantního proudu (CCR) pro napájení návěstidel SZZ,
  • implementací řídicího a monitorovacího systému SZZ – AMS (ALCMS),
  • instalací systému individuálního ovládání a monitorování jednotlivých návěstidel (ILCMS) sloužící pro zajištění bezpečnosti při pohybu letadel po pojezdových plochách,
  • návrhem řešení, montáží a supervizí při instalaci technologií.

ExportMag.cz: Odkaz Bati žije, exportéři zavádějí jeho systém vedení firmy

Projekt rekonstrukce byl vzhledem k faktu, že veškeré práce musely probíhat za plného provozu, bez omezení nejvyšší kategorie letiště CAT III, velkou výzvou. Kategorie letiště představuje úroveň bezpečnosti a ochrany při provozu za zhoršených meteorologických podmínek, jako jsou mlha a hustý déšť nebo sněžení. CAT III představuje nejvyšší úroveň zabezpečení a umožňuje provoz i za nulové dohlednosti.

Společně s místní firmou Elgra Vision d.o.o. bude Transcon spolupracovat i na druhé fázi projektu. V rámci této další fáze bude opravena původní dráha a provoz bude přesměrován zpět na ni. Z nově vybudované dráhy se stane pojížděcí dráha, která umožní letišti lépe a efektivněji plánovat pojíždění letadel na stojánky.

Tímto projektem navazuje česká společnost Transcon Electronic Systems na již úspěšně realizované dodávky systémů SZZ v Srbsku, kterými jsou mj. projekty na letišti Konstantina Velikého města Niš a na letišti Morava u města Kraljevo.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bělehradě (Srbsko).

• Teritorium: Evropa | Srbsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Letecký průmysl

Doporučujeme