Obce mohou žádat o dotace na územní plány

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na dotační titul „Územní plán“. Pro žadatele je připraveno 15 milionů korun. Žádosti bude MMR přijímat až do 11. února.„Obce mohou stejně jako každý rok žádat o peníze, za které si mohou zpracovat územní plány, a tím i zkvalitnit rozhodování veřejné správy o území. Územní plán je pro obec velice důležitý a pomáhá stanovovat rozvojové cíle regionu,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Podpora se poskytuje ve formě dotace na vznik návrhu územního plánu, a to pouze na dílčí části celkových nákladů – návrh pro společné jednání a pro veřejné projednání, včetně zpracování vyhodnocení vlivů daného územního plánu na životní prostředí. Podpora bude poskytována až do výše 80 % souhrnné výše uznatelných nákladů akce, maximálně však do výše 400 tis. Kč na jeden územní plán. Pro rok 2020 je v rozpočtu MMR připraveno pro tento program 15 milionů korun.

Možnými žadateli jsou pouze obce na území ČR (mimo ORP, hl. město Prahu a mimo obce, které pořídily/pořizují územní plán a byly/jsou příjemcem dotace na pořízení návrhu územního plánu z IOP/IROP nebo z Programu rozvoje venkova), které nemají žádný územní plán, nebo mají územní plán obce nebo územní plán sídelního útvaru, schválený před 1. 1. 2007 zastupitelstvem obce.

Příjem žádostí dotačního titulu „Územní plán“ bude ukončen 11. února 2020 ve 12:00 hod. Více informací naleznete na stránkách MMR.

Doporučujeme