Obce mohou získat dotace na demolice budov a studie využití brownfieldů

Ministerstvo pro místní rozvoj letos podruhé podpoří obce ve snaze odstranit zchátralé a nebezpečné objekty na jejich území. Vyhlásilo výzvu, ve které mohou obce žádat o dotaci na demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách.

V programu je připraveno 69 milionů korun. Podpora směřuje i na vypracování studií a analýz možností využití brownfieldů.

„Obce v České republice se stále potýkají s nedostatkem peněz na odstranění zchátralých budov, které ohrožují okolí, jsou lidem nebezpečné, a snižují atraktivitu obce. Již třetím rokem pomáháme také s tvorbou studií, které jsou následně základem pro revitalizaci brownfieldů,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. 

Program Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách Ministerstva pro místní rozvoj má za cíl podpořit demolice budov dříve využívaných k bydlení, ubytování či rekreaci v obcích s rizikem vzniku sociálně vyloučené lokality a připravit tak dané území, aby jej bylo možné znovu využít v dalším rozvoji obce a zamezit tím vzniku oblastí se sociální segregací. Dotace je poskytována až do výše 70% uznatelných nákladů.

Žádat mohou obce i kraje. Objekt musí být ve výhradním vlastnictví žadatele. Ministerstvo pro místní rozvoj má pro žadatele připraveno 69 mil. Kč.

Dotace také na vypracování studií využití brownfieldů

MMR zároveň podporuje prostřednictvím programu Tvorba studií a analýz možností využití vybraných brownfieldů obce a kraje ve vypracování podkladů pro revitalizaci území u obzvláště složitých nebo rozsáhlých brownfieldů. Dotace je poskytována až do výše 85% uznatelných nákladů. Připraveno je pro žadatele 8 mil. Kč.

U obou programů lze podávat žádosti až do 10. září 2021 (do 12h).

Více informací o programu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách a postup podání žádosti

Více informací o programu Tvorba studií a analýz možností využití vybraných brownfieldů a postup podání žádosti

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Správa majetku, nemovitosti

Doporučujeme