Obchod EU s Tchaj-wanem běží bez omezení

Tchaj-wan rychle podnikl včasná preventivní opatření proti šíření koronaviru, a má tak situaci pod kontrolou. Ostrov neuplatňuje restrikce na dovoz zboží ze zemí EU a podle dostupných informací ani neplánuje podobná opatření zavést. Komplikace v současné době tak působí hlavně rušení letů pro osobní dopravu.

Vzhledem ke stabilizované situaci nedošlo k narušení dodavatelských řetězců. V současné době jsou uplatňována pouze dílčí omezení na vývoz zdravotnických materiálů, zejména obličejové masky a roušky. Navíc lze očekávat, že jakmile se pokryje poptávka na místním trhu, zákaz bude postupně uvolňován.

Ve srovnání s ostatními ekonomikami v regionu zatím nejsou dopady na obchodní výměnu zásadní. Letos v únoru, tedy již po vypuknutí krize kolem koronaviru, byl ve srovnání se stejným obdobím minulého roku dokonce zaznamenán nárůst vývozu i dovozu. I přes to plánuje administrativa Tchaj-wanu zavést několik opatření, a to především v reakci na globální šíření nákazy, které by měly napomoci zachovat ekonomickou stabilitu. Jako nejzranitelnější oblasti jsou považovány obchod s luxusním zbožím, turistika, hotelnictví či letecká doprava.

Mezi zmíněná opatření patří například uvolnění 60 mld. NTD (50 mld. Kč) na financování preventivních opatření a dotace pro postižené podniky. Vládní fondy, jako je například Fond pro rozvoj cestovního ruchu, budou primárně určeny pro mimořádné události. Dalších téměř 40 mld. NTD (33 mld. Kč) tak bude k dispozici pro případ nouze a potřeby zavedení stimulačních opatření.

Tchaj-wan plánuje také rychlit investice a zadávání veřejných zakázek s cílem zvýšení domácí poptávky. Opatření se týká oblastí veřejné sféry jako vzdělávání, služby atd. Země chce podpořit návrat domácích investorů a odstranit administrativní překážky.

Vláda plánuje také monitorovat situaci v zahraničí, zejména americké akcie. Slibuje si od toho udržení stability devizového trhu a zabezpečení dynamiky akciového trhu.

Informace poskytnuta Českou ekonomickou a kulturní kanceláří v Tchaj-peji (Tchaj-wan). Autor: Milan Horák, vedoucí obchodně-ekonomického úseku.

• Teritorium: Tchaj-wan
• Témata: Koronavirus svět

Doporučujeme