Obchodně ekonomický dialog s USA se odehrál již popáté

Páté kolo obchodně ekonomického dialogu České republiky s USA se uskutečnilo 17. října 2019 ve Washingtonu D.C. Ministerstvo průmyslu a obchodu pod vedením náměstka Vladimíra Bärtla jednalo s partnerským Department of Commerce, společně se zástupci velvyslanectví ČR ve Washingtonu D.C. a newyorské kanceláře agentury CzechInvest.Jednání zahájil velvyslanec ČR v USA, J.E. Hynek Kmoníček. Na americké straně jednání předsedal Deputy Assistant Secretary of Commerce Dan Crocker. Dialog byl zasazen do širší mise Ministerstva průmyslu a obchodu, která se uskutečnila ve dnech 16.–18. října 2019.

Tento bilaterální formát tzv. dialogu představuje významný nástroj k prosazování zájmů ČR a posilování spolupráce na konkrétních tématech. Z pohledu výběru partnera je pak česko-americká linka obzvlášť zásadní, jelikož Spojené státy jsou naším největším mimoevropským obchodním partnerem. Zároveň jsou 3. nejvýznamnějším mimoevropským investorem v Česku (dle údajů České národní banky) a spolupráce probíhá i na úrovni partnerských institucí a společných projektů.

Dialog se věnuje nejperspektivnějším oblastem spolupráce s USA, které vyplývají jak ze struktury vzájemného obchodu, tak z identifikovaných příležitostí a problémů. Bilaterální formát je tak rozdělen na několik kapitol: podpora obchodu a podnikání včetně perspektiv v klíčových sektorech; podpora investic; přístup na trh; výzkum a vývoj. V dialogu je také diskutováno efektivní propojování příslušných agentur a přesah klíčových obchodních politik.

Jelikož jsou Spojené státy významným partnerem z pohledu přidané hodnoty a pokročilých technologií, pilíř spolupráce v oblasti inovací a R&D se stává v posledních letech obzvlášť významným. Role obchodní spolupráce tak přesahuje například k propojování inovativních firem, posilování spolupráce investorů s českými výzkumnými organizacemi, ale například i skrze standardizační úřad NIST (National Institute of Standards and Technology), který pod Department of Commerce spadá.

Kromě konkrétních oblastí možného posilování spolupráce jako je umělá inteligence, kybernetická bezpečnost či nanotechnologie je také patrný významný přesah k Národní inovační strategii ČR a související implementaci. Její struktura se do bilaterálních rozhovorů propisuje v mnoha rovinách včetně podpory startupů, chytrých investic a samotné podpory výzkumu a vývoje. Dialog bude pokračovat i v příštích letech na základě identifikovaných perspektivních témat, přičemž průběžná spolupráce obou stran je jedním ze zásadních přínosů.

Pozitivní bilaterální vztahy však čelí i některým výzvám s přesahem k vyjednávání mezi EU a USA. Jedná se zejména o přetrvávající hrozbu možného uvalení cel na automobilový sektor ze strany USA, již více než rok platná tarifní opatření na ocel a hliník, či aktuální opatření v případu Airbus. Česká republika však aktivně spolupracuje také na pozitivním transatlantickém dialogu, který rozvíjí agendu společného zájmu a může vyústit v uzavření konkrétních dohod mezi EU a USA. Během mise se proto uskutečnily také početné konzultace s představiteli americké administrativy a stěžejních institucí.

Proběhla schůzka se zástupci United States Trade Representative (tedy úřadem hlavního vyjednavače vůči EU), velvyslancem EU v USA J.E. Stavrosem Lambrindisem, sdružením Auto Alliance, zástupci senátního výboru pro zahraniční vztahy, odborovou organizací AFL-CIO či think-tanky Peterson Institute for International Economics a Heritage Foundation. Zástupci MPO také navštívili veletrh AUSA a setkali se s představiteli společnosti Bell Textron včetně prezidenta firmy. Bell Helicopter již má pobočku na pražské Ruzyni, celkově se jedná o vysoce inovativní společnost s přínosnými perspektivami možné spolupráce.

Fotografie poskytnuta MPO ČR.

• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme