Obchodně-politické vyhlídky za nové americké vlády

ČR má trvalý zájem na posilování otevřeného a spravedlivého obchodu a na prohlubování hospodářských vazeb se svým největším mimoevropským vývozním trhem, jímž jsou Spojené státy americké. Nástup Joe Bidena do Bílého domu v tomto ohledu vzbuzuje mnohá očekávání.

Nastupující administrativa prezidenta Bidena bude nejspíše usilovat o širší transatlantický reset. Od nové US administrativy lze očekávat méně sklonů k jednostranným krokům a větší angažovanost k dosažení jednotného transatlantického postupu. Silný a jednotný transatlantický prostor je přitom z pohledu geopolitických proměn v postcovidovém období zcela zásadní pro udržení našeho postavení ve světě.

Ilustrační fotografie

Nová demokratická administrativa patrně zaujme odlišný přístup od Trumpovy administrativy např. v otázkách změny klimatu, ovšem příliš odlišný přístup zejména vůči posilující ČLR patrně nikoli. Ani v oblasti obchodní politiky by nutně nemusel nastat zásadní obrat. Předvolební sliby Joe Bidena rovněž kladly důraz na ochranářství amerického průmyslu a lze očekávat, že v této oblasti můžou přetrvat tenze.

Česká republika považuje za zásadní pokračovat v dosavadním pozitivním obchodním dialogu mezi EU a USA včetně regulatorní spolupráce, dojednání dohod o odstranění některých vzájemných tarifních i netarifních překážek obchodu a nalezení smírného řešení stávajících sporů, jež by umožnilo vzájemné odstranění dodatečných kompenzačních cel

Stejně tak vidíme nadále význam jednání o nových technologiích. ČR v tomto duchu vydala již v květnu 2020 společné prohlášení s USA v oblasti bezpečnosti 5G sítí a podporuje záměr zřídit novou Radu EU-USA pro obchod a technologie (Trade and Technology Council). Společné stanovení vysokých standardů v oblasti digitálního obchodu zvýší odolnost kritických dodavatelských řetězců a je zároveň předpokladem zajištění volného toku dat na bilaterální i multilaterální úrovni.

V nejbližším horizontu bude strategicky zásadní aktivní znovuzapojení USA do multilaterálního systému založeného na pravidlech k prosazení systémové modernizace WTO, kde by transatlantický prostor hrál opět vůdčí roli. Na půdě WTO by EU a USA měly spolupracovat na obnovení fungování systému řešení sporů, na stanovení pravidel digitálního obchodu a na potírání netržních praktik (průmyslové subvence, nucené transfery technologií). ČR v tomto ohledu vítá nedávné spuštění EU-US dialogu k ČLR (listopad 2020) a podporuje pokračování dialogu s novou US administrativou.

EU a USA mají dohromady zhruba třetinový podíl na globálním HDP i na veškerém světovém obchodu a zároveň přibližně 60% podíl na všech přímých zahraničních investicích, což z nich činí přirozené partnery při čelení společným výzvám v oblasti obchodu a technologií. Povaha stávajících globálních hospodářských hrozeb (kybernetická bezpečnost, integrita dodavatelských řetězců, zajištění nastupujících strategických sektorů ekonomiky) vyžadují úzkou koordinaci na transatlantické úrovni.

Unijní dokument „Nová agenda EU a USA pro globální změnu“ vypracovaný po Bidenově zvolení, obsahuje mj. návrhy praktických kroků k post-covidové obnově hospodářství včetně spolupráce v oblasti obchodu, technologií, zvyšování efektivity multilaterálního systému či zajištění energetické bezpečnosti.

Dokument vyzývá k usnadnění dvoustranného obchodu ruku v ruce s prohloubením spolupráce v oblasti regulace a norem. Digitální transformace ekonomik na obou stranách Atlantiku vyžaduje věnovat zvláštní pozornost kybernetické ochraně kritické infrastruktury, jež má čím dál zásadnější význam pro bezpečnost, svrchovanost a prosperitu a vyžaduje transatlantickou spolupráci v otázkách prověřování investic, práva k duševnímu vlastnictví, nucených převodů technologií a kontrole vývozu. Dokument se přimlouvá za sjednání dohody o vývoji využití umělé inteligence a za sbližování právních předpisů na bilaterální a multilaterální úrovni s cílem usnadnit důvěryhodný volný pohyb dat. Navrhuje vytvoření transatlantické aliance ekologických technologií a vyzývá USA, aby se připojily k iniciativě WTO v oblasti obchodu a zdraví za účelem usnadnění obchodu se zdravotnickým materiálem.

USA jsou pro ČR i EU strategickým partnerem ve všech zmíněných oblastech.  Pevné transatlantické partnerství je nezbytné k posílení společné politické váhy EU i USA a k zajištění globálního vedoucího postavení obou partnerů zejména v dnešní době vzrůstající mezinárodní asertivity. Třebaže mohou v obchodních otázkách mezi a EU a USA i nadále přetrvávat tenze, od nastupující americké administrativy lze minimálně očekávat konstruktivní přístup a předvídatelnost.

• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme