Obchodní agent – jedna z forem expanze na francouzský trh

Expanze do Francie, na druhý největší evropský trh, je cestou, jak rozšířit povědomí o značce a získat nové zákazníky pro produkty či služby.

Vzájemný obchod a investice mezi Českou republikou a Francií mají rostoucí trend ve prospěch České republiky a Francie je nejvýznamnějším obchodním partnerem ČR ze zemí, se kterými nemá společné hranice. Jednou z možností expandovat do Francie je spolupráce s obchodním agentem.

Ilustrační fotografie

Proniknout na vyspělý a silně konkurenční francouzský trh lze několika způsoby v závislosti na strategii a možnostech firmy. Od obchodních aktivit zajišťovaných zkušenými manažery se znalostí francouzského trhu z České republiky, přes působení detašovaného obchodního manažera – zaměstnance české firmy ve Francii, spolupráci s místním distributorem, spolupráci s obchodním agentem až po nejvyšší formy přítomnosti na zahraničním trhu jako je založení zahraničního zastoupení nebo založení místní dceřiné společnosti.

Správná volba formy expanze firmy je klíčová a vřele doporučujeme pro konkrétní problematiku odbornou právní a daňovou konzultaci. V následujícím textu se budeme věnovat službě „obchodní agent“(agent commercial).

Jak vypadá mistrovská židle? Přečtěte si o nábytkářské značce Master and Master

Ve Francii aktuálně působí přibližně 30 tisíc obchodních agentů s nejrůznějšími specializacemi, kteří ročně generují celkový obrat ve výši cca 45 miliard EUR, což přestavuje v průměru cca 1,5 milionu EUR na jednoho agenta ročně. Sektorově se obchodní agenti specializují na obory stavebnictví, potravinářství (až 1/3 z celkových prodaných objemů v potravinářství je realizována obchodními agenty), průmysl, zdravotnictví, vybavení interiérů a design nebo hi-tech.

Francie je obecně známa velice kvalitními obchodními školami, které produkují velmi zdatné obchodníky s perfektní průpravou.  Institut “obchodního agenta” je do jisté míry místním specifikem s přesnou zákonnou definicí.

Většina obchodních agentů se dlouhodobě věnuje určitému oboru, v němž získala bohaté znalosti, disponuje rozsáhlou sítí relevantních kontaktů a zná vhodné distribuční kanály pro daný typ produktu. Osobní vztahy a důvěra hrají v obchodu nezastupitelnou roli. Většina nákupčích proto raději bude nakupovat u prodejců, které zná a má s nimi dobré zkušenosti.  

Obchodní agent je vhodným řešením například i pro společnosti, které sice nabízejí kvalitně vyrobený produkt či službu, nemají ale dostatečné zkušenosti s obchodními aktivitami nebo marketingem.

Obchodní agent působí jako obchodní zprostředkovatel pro jednu nebo více společností. Propaguje výrobky a rozvíjí síť klientů společnosti, přičemž má nezávislé postavení, odpovídá za sjednávání a uzavírání smluv o prodeji nebo poskytování služeb jménem a na účet společnosti (např. výrobního podniku). Může působit v jakémkoliv sektoru s výjimkou bankovnictví, pojišťovnictví a turismu. Pracuje bez rozdílu pro francouzské i zahraniční firmy.

Obchodní agent však není ani distributor (tj. přeprodejce), obchodník, výhradní zástupce ani  zprostředkovatel (ten totiž nevystupuje ve smlouvě mezi prodejcem a klientem).

Ilustrační fotografie

Výhody spolupráce s obchodním agentem

Spolupráce s obchodním agentem přináší firmám celou řadu výhod a pomáhá předcházet vzniku nákladů ještě před tím, než dojde k uzavření vůbec prvního obchodu. Najmutí obchodního agenta eliminuje náklady na nábor zaměstnanců a snižuje fixní i variabilní výdaje na obchodní činnost.

Níže uvádíme přehled dalších výhod expanze na francouzský trh prostřednictvím služeb obchodního agenta:

 • odměna formou provizí pouze za zrealizované transakce,
 • žádné roční bonusy ani pobídky,
 • žádné náklady na dopravu, služební auto, mobilní telefon, ubytování, kancelář, počítač, stravu a související administrativu,
 • žádné výdaje na nemocenskou či sociální zabezpečení,
 • nízké náklady na nábor a školení,
 • nízké náklady na zrušení smlouvy s agentem, pokud nepřináší výsledky
 • zprostředkovatelé jsou samostatně výdělečně činní, což jim umožňuje flexibilitu a samostatnou správu plateb daní a poplatků,
 • agenti přinášejí bohaté zkušenosti a znalosti zákazníků, konkurentů a trhů,
 • rychlé proniknutí na trh při nízkých nákladech,
 • sami si určujete ceny, komunikaci a obchodní politiku
 • rozšíření zákaznické základny.

Jakmile svého obchodního zástupce najdete, je třeba věnovat zvýšenou pozornost při vyjednávání a uzavírání mandátní smlouvy, kterou agenta pověřujete, aby vás zastupoval při provádění právních úkonů. Zejména je potřeba si jasně vymezit odvětví, typ klientely a výrobků, na něž se mandát vztahuje a samozřejmě také stanovit výpočet odměny agenta. Ta je nejčastěji tvořena provizí z uzavřených obchodů.

Důležité je dohodnout se také na podmínkách odstoupení od mandátní smlouvy, včetně odstupného pro agenta při ukončení smlouvy z vaší strany, které se obvykle pohybuje ve výši odpovídající průměrným provizím agenta za dva roky. Netřeba připomínat, že sepsání písemného dokumentu či smlouvy po předchozí konzultaci s právní kanceláří je základním doporučením. Doporučujeme konzultaci obsahu smlouvy s právním poradcem.

Podrobnější informace vám podá Národní sdružení obchodních agentů – Fédération nationale des agents commerciaux, které zároveň poskytuje placenou službu vyhledávání vhodného obchodního agenta dle jednotlivých sektorů a dalších podmínek: La Fédération Nationale des Agents Commerciaux (agentcommercial.fr)

Obchodního agenta lze najít také na specializovaném každoročním veletrhu Salon des forces de vente, kde své služby sektorově specializovaní obchodní agenti nabízejí. Tým obchodně-ekonomického úseku Velvyslanectví České republiky v Paříži je vám k dispozici pro případné doplňující dotazy na e-mailu: commerce_paris@mzv.cz.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Paříži. Autorka: Lada Billardová, specialistka obchodně-ekonomického úseku.

• Teritorium: Evropa | Francie | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme