Obchodní dohoda EU s Japonskem vstupuje v platnost

Dohodu o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem v prosinci 2018 schválil Evropský parlament. Tím byl završen parlamentní ratifikační proces a od 1. února 2019 tak mohou evropské firmy čerpat výhody, které Dohoda přináší.

Dohoda odstraní drtivou většinu cel (více než 90 % ihned po vstupu Dohody v platnost, 97 % při její plné implementaci), stejně jako řadu netarifních překážek, a to např. u automobilů či zdravotnických zařízení.

Díky Dohodě ušetří čeští vývozci na clech ročně více než 1mld. Kč a díky odstranění netarifních překážek dalších 1,5 mld. Kč. Největší výhody zaznamenají čeští vývozci v textilním, sklářském a chemickém průmyslu. Další příležitosti budou mít vývozci tradičních zemědělských produktů, ať už jde o pražený slad, výrobky z kakaa, mléčné produkty či alkoholické nápoje.

Dohoda dále zajistí ochranu více než 200 zeměpisných označení tradičních evropských potravin včetně Českobudějovického piva a umožní unijním firmám přístup na trh s veřejnými zakázkami ve 48 velkých japonských městech. Lepší podmínky budou mít evropské firmy i pro vstup na trh službami.

EU a Japonsko přijaly závazky také v oblasti udržitelného rozvoje s cílem zajistit dodržování vysokých standardů ochrany životního prostředí, pracovních podmínek či spotřebitelů.

Tisková Zpráva Evropské komise ke vstupu Dohody v platnost je k nalezení na webových stránkách Evropské komise. Bližší informace k Dohodě s Japonskem jsou k dispozici na webové stránce DG Trade. Studie dopadů Dohody na ekonomiku ČR je k dispozici na webu MPO.

• Teritorium: Asie | Japonsko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme