Obchodní dohody pomáhají zvyšovat export EU, ukazuje studie Komise

Evropská komise vydala zprávu zaměřenou na mezinárodní obchod, která ukazuje, že obchodní dohody EU se třetími zeměmi pokrývají 31 % celkového zahraničního obchodu EU.Komise očekává, že v brzké době pokrytí stoupne až na 40 %, poté co vstoupí v platnost nově vyjednané obchodní dohody. V loňském roce rostl export z EU o 2 %, zatímco import do EU o 4,6 %. EU dosáhla přebytku obchodní bilance s partnery, se kterými má uzavřené obchodní dohody ve výši 84,6 mld. euro, naopak se všemi partnery mimo EU dosáhla obchodní bilance deficitu ve výši 24,6 mld. euro.

Doporučujeme