Obchodní dohody přispějí k nárůstu exportu zemědělsko-potravinářských produktů

Evropská komise vydala studii zaměřenou na budoucí vliv obchodních dohod EU se třetími zeměmi na vývoz zemědělsko-potravinářských produktů.

Studie, která se zaměřila na 12 obchodních dohod a jejich dopad na tento sektor do roku 2030 ukazuje, že export zemědělsko-potravinářských výrobků do třetích zemí by se měl zvýšit zhruba o 25 % a v případě ideálního scénáře až o 29 %. Dovoz do EU by se měl zvýšit maximálně o 13 %, spíše však o 10 %.

Studie zároveň uvádí, že nejlepším způsobem, jak řešit otázku dovozu citlivých produktů ze třetích zemí do EU (např. rýže, hovězí maso, cukr), je nastavení kvót na dovoz těchto produktů se sníženou celní sazbou. 

• Teritorium: Evropa | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Potravinářský průmysl

Doporučujeme