Obchodní mise do ukrajinského Lvova chce pomoct s obnovou země

Ministerstvo průmyslu a obchodu uspořádalo podnikatelskou misi do ukrajinského Lvova. Jde o první zahraniční výjezd pod záštitou Business klubu Ukrajina a zároveň nejpočetnější cestu českých firem od únorové agrese proti Ukrajině.

Cílem je zapojení českých firem do rekonstrukce Ukrajiny. Podnikatelská mise bude ve Lvově od 26. do 27. září 2022.

Ilustrační fotografie

„Na misi do Lvova vyráží představitelé 30 českých firem. V první fázi bude poválečná obnova znamenat velké množství příležitostí především pro podniky, které se soustředí na obnovu a modernizaci průmyslu, obnovu energetického sektoru, dopravní infrastrukturu, sanaci, dekontaminace či likvidace starých a válečných ekologických zátěží,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Ministerstvo průmyslu a obchodu založilo Business klub Ukrajina v reakci na potřebu podpořit návrat českých firem na ukrajinský trh a efektivně koordinovat zapojení českých firem do rekonstrukce Ukrajiny. V současné době klub reprezentuje více než 150 českých podniků, které mají zájem zapojit se do komerční obnovy země, a jeho cílem je propojovat ukrajinskou poptávku s nabídkou českých technologií a řešení.

Primárním úkolem mise je nadále utvrzovat dobré vztahy mezi českými a ukrajinskými podnikateli a pokračovat v živém dialogu se zástupci samospráv a vládních institucí. Tato jednání pomohou urychlit snahy o poválečnou obnovu země díky znalosti konkrétních potřeb ukrajinské strany.

• Teritorium: Evropa | Ukrajina | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Stavebnictví a stavební materiály

Doporučujeme