Obchodní pravidla v zemědělství se sjednotí

Mezinárodní ústav pro sjednocení mezinárodního práva soukromého se zaměřil na právní standardy v zemědělství. Díky jeho práci se obchodování v této oblasti usnadní.Zemědělství, konkrétně meziná­rodněprávní standardy usnadňující obchodování v této oblasti, se stalo v posledních letech jednou z hlavních oblastí zájmu činnosti Mezinárodního ústavu pro sjednocení mezinárodního práva soukromého (UNIDROIT). Tato organizace sídlící v Římě se začala tvorbě právních nástrojů v zemědělství využitelných v mezinárodním obchodě věnovat v roce 2012.

Právní příručka ke smluvnímu farmaření

Pro podnikání v zemědělství, stejně jako v jiných oblastech platí, že vztahy mezi obchodními partnery jsou upraveny dohodou či smluvně. Pod pojmem smluvní farmaření tak UNIDROIT rozumí systém obchodních vztahů, které se mohou týkat směny zboží, služeb, peněz v rámci dodavatelských řetězců, které jsou založeny na dlouhodobé spolupráci mezi členy řetězce, upravené komplexní obchodní smlouvou.

Jako jinde platí, že čím kvalitnější smlouva, tím lépe jsou vzájemné vztahy upraveny. To pomáhá účinnější spolupráci, menším nákladům nebo rychlejšímu řešení sporů. Z těchto důvodů se UNIDROIT rozhodl zaměřit spíše na opomíjenou specifickou oblast obchodních vztahů producentů zemědělských komodit.

Výsledkem tříleté práce expertní skupiny byla právní příručka smluvního farmaření zveřejněná v roce 2015, která vychází z osvědčené praxe a obecně přijímaných mezinárodních standardů v oblasti zemědělské výroby a obchodu se zemědělskými komoditami. Příručka obsahuje vodítka pro smluvní strany po celou dobu trvání smluvního vztahu a jejím cílem je napomoci k vytvoření důvěry ve vzájemných vztazích mezi obchodními partnery uvnitř dodavatelského řetězce. Tvůrci příručky současně respektovali smluvní volnost stran a nevnucují za vzor pouze jeden konkrétní model.

Protokol k Úmluvě o mezinárodních nárocích na mobilní zařízení

Úmluva o mezinárodních nárocích na mobilní zařízení, také známá jako Kapská úmluva, je nástrojem, který vytváří mezinárodní právní systém pro registraci a zajištění vysoce cenných a identifikovatelných mobilních zařízení. Cílem právního rámce je usnadnit financování zařízení vysoké hodnoty vytvořením dostatečně velké mezinárodní záruky pro věřitele, díky níž získávají absolutní přednost, pokud jde o majetek v mezinárodním elektronickém registru. Tento systém následně chrání práva vyplývající z navrhovaného smluvního rámce před nároky třetích stran. Registrovaný nárok tak má přednost před jinými nároky, které byly registrovány později nebo nebyly registrovány vůbec.

Ke Kapské úmluvě byly postupně připojeny tři protokoly − letecký, železniční a kosmický, pojmenované podle objektů, na které se zvláštní pravidla zaměřují. Nově připravovaný protokol, jehož práce by měly být dokončeny v příštím roce, bude upravovat zemědělská, stavební a důlní zařízení. O jaká zařízení půjde, se bude odvozovat od harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží Světové celní organizace. Půjde tak například o traktory, kombajny, pluhy, rádla, secí stroje, nákladní vozy, ale také provzdušňovače, sekačky nebo kultivátory. Podle současného návrhu by do protokolu byly zařazeny objekty, u nichž hodnota obchodní výměny nyní dosahuje 117 miliard dolarů.

Hlavní přínos systému Kapské úmluvy v obchodování se zemědělskými zařízeními je ve finanční rovině, kdy lze očekávat nižší náklady ze strany věřitelů při zajištěném dluhu a současně více dostupného kapitálu na trhu. To bude mít dva praktické dopady. Zaprvé to umožní podnikům v zemědělském sektoru přístup k nákladnému vybavení, na které by jinak nemusely získat financování nebo by bylo dostupné za méně výhodných podmínek. Pro výrobce takového vybavení se otevírají nové exportní možnosti na zahraniční trhy. Připravovaný protokol tak představuje zajímavou příležitost pro české zemědělce i výrobce a exportéry zemědělského zařízení.

Převzato z časopisu Český exportér, přílohy Hospodářských novin a týdeníku Ekonom, vycházející ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a agenturou CzechTrade. Autor článku: Ondřej Svoboda, odbor evropského a mezinárodního práva, MPO (svoboda@mpo.cz).

• Oblasti podnikání: Služby | Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme