Obchodní příležitosti v Austrálii a jihovýchodní Asii v politickém kontextu

V úterý 18. května proběhl webinář na téma „Jihovýchodní Asie a Austrálie: obchodní příležitosti v politickém kontextu“. Na webináři vystoupil náměstek ministra zahraničí Martin Tlapa, velvyslanec ČR v Bangkoku Marek Libřický a další diplomaté či ekonomové.

Byli mezi nimi také velvyslanec ČR v Canbeře Tomáš Dub, hlavní ekonom MZV Marek Pyszko, zástupce velvyslanectví ČR v Hanoji David Jarkulisch a ředitel pro export společnosti Linet Petr Foit.

Na úvod se slova ujal náměstek  ministra zahraničí  Martin Tlapa, který region Jihovýchodní Asie a Austrálie představil. Zdůraznil, že v Asii panují velké odlišnosti, tudíž je těžké tuto rozmanitou oblast generalizovat. U oblasti je také důležité si uvědomit její dynamičnost a vysoké tempo rozvoje vybraných zemí. Například Čína, Indie a Indonésie mají potenciál stát se v budoucnosti světovými ekonomickými velmocemi. Náměstek Tlapa upozorňoval na kulturní odlišnosti v této oblasti a možná rizika v začátcích expanze na tyto trhy. Mezi rizika zařadil autoritářské režimy nebo netarifní bariéry. Na druhou stranu také uvedl, že Česká republika má v této oblasti historicky velice dobré jméno a je zde silná kupní síla. 

Druhým řečníkem, který na webináři vystoupil, byl velvyslanec České republiky v Bangkoku Marek Libřický, který promluvil o současném stavu Thajska a okolních zemí a také o příležitostech spolupráce s Českou republikou. Česká republika má v současné době s Thajskem nejintenzivnější vztahy od 90. let minulého století a v rámci nich probíhá řada diplomatických a ekonomických spoluprací. Za zmínku stojí založení bilaterální pracovní skupiny České republiky s Thajskem, která byla iniciována thajskou stranou a  jedná se o ojedinělý projekt.

Mezi příležitosti v Thajsku, které uvedl velvyslanec Libřický, patří sektory  ICT, doprava, potravinářský průmysl nebo také moderní turismus. České firmy také mohou v oblasti pomoci s automatizací nebo zavedením nových technologií.

Poté se slova ujal Tomáš Dub, velvyslanec České republiky v Austrálii, který představil region jako kulturně velice podobný naší zemi. Hned v úvodu zmínil nárůst tlaku Čínské lidové republiky na Austrálii v  podobě  kyberútoků a posíleného zbrojení. V důsledku tohoto vlivu se Austrálie uchyluje k diverzifikaci ekonomické, politické a bezpečnostní spolupráce směrem k Japonsku, Indii a Evropské unii. Austrálie je jedna ze zemí, která zvládla pandemii covid-19 s úspěchem. Díky úplnému uzavření hranic země s okolním světem dokázala udržet počty nakažených na nízké úrovni. Přistupovala k pandemii jako k šanci získat lepší ekonomické postavení a zrychlit tempo růstu. Příležitosti, které Austrálie nabízí, jsou například automatizace těžebního průmyslu, recyklace nebo zemědělství. 

Dalším z řečníků byl hlavní ekonom MZV Marek Pyszko, který popsal hlavní makroekonomické trendy v regionu. Sdružení ASEAN vyšlo z krize s poměrně malým propadem na rozdíl od regionálních uskupení jako MERCOSUR či EU. Asie bude v blízké budoucnosti kontinentem, kam se bude postupně přesouvat ekonomická dominance a ekonomický růst z amerického a evropského kontinentu. Český vývoz dosud nedosahuje potenciálu, který region představuje a české firmy by proto měly tohoto potenciálu využít. Aktuální příležitosti nejen v regionu budou představeny v nové Mapě strategických příležitostí 2021/2022, která vychází v červnu tohoto roku.

Ekonomický diplomat v Hanoji David Jarkulisch se ve svém příspěvku věnoval projektům na podporu ekonomických aktivit v zahraničí (PROPEA) se zaměřením na aktuální situaci na trhu Vietnamu. Pandemie covid-19 omezila obchodní cesty, přičemž také ohrozila klíčovou přítomnost zahraničních firem ve Vietnamu. PROPEA projekty pomáhají tyto překážky překonat skrze pomocné služby spojené se vstupem českých firem na daný trh, zpracování marketingových analýz, pomoc s registrací produktu či zajištění licencí. Služba v minulém roce podpořila tři pilotní projekty. V tomto roce je kladen důraz na pomoc výrobcům vzduchotechniky při vstupu na vietnamský trh.

Ředitel pro export společnosti Linet Petr Foit zdůraznil jako klíč k úspěchu v regionu zejména důležitost distribučních sítí a práci na jejich rozvoji. Podle P. Foita se Linetu dařilo v době pandemie covid-19 díky dobře rozvinuté distribuční síti, zahrnující celkem 169 distributorů. V regionu Asie je klíčový rozvoj regionálních „hubů“, zainteresovanost místních obchodníků do distribučních sítí českých firem a výstavba regionálních skladů. Hrozby pro české firmy v regionu Jihovýchodní Asie a Austrálie přichází z Číny ve dvou rovinách.

Na jedné straně stojí finance směřující z Číny do regionu skrze finanční produkty podmíněné odběrem čínského zboží, na straně druhé výrobní kapacita Možné riziko zůstává také v podobě kopií českých produktů. Firmy by měly disponovat unifikovaným portfoliem produktů a zboží musí být dle P. Foita „dostupné v co nejrychlejším čase“. Austrálie je dle P. Foita v současné době leaderem na trhu v pečovatelské oblasti.

Doporučujeme