Obchodní příležitosti v Burkině Faso

Burkina Faso, jejíž ekonomika je založena především na zemědělství, které tvoří přibližně 35 % HDP a těžbě nerostných surovin, by se ráda vymanila z pozice exportéra nerostných surovin.

Dne 5. července 2021 se ekonomický diplomat ZÚ Akkra Robert Hrubý sešel na bilaterálním jednání s generálním ředitelem burkinabské obchodní komory Issakem Kargougouem. Cílem setkání bylo prohloubení obchodních vztahů a diskuze o perspektivních oborech, které by byly přínosem pro obě strany.

Pan Kargougou projevil zájem na spolupráci s Českou obchodní komorou a podepsáním „Memoranda of understanding“, které by dalo rámec vzájemné spolupráci. Burkinabská strana by ráda uskutečnila incomingovou misi se zástupci podnikatelů do ČR a zároveň by ráda uvítala české podnikatele ve Ougadougou ke vzájemným obchodním prezentacím a jednáním.

Burkina Faso, jejíž ekonomika je založena především na zemědělství, které tvoří přibližně 35% HDP a těžbě nerostných surovin, zejména zlata a zinku, by se ráda vymanila z pozice exportéra nerostných surovin do pozice, kdy tyto suroviny bude zpracovávat a alespoň částečně vyvážet hotové výrobky.

Hlavním zájmem a příležitostí pro české podnikatele jsou zejména zemědělské technologie, jako jsou traktory, hnojiva, technologie na zpracování surové bavlny (Burkina Faso je největším vývozcem bavlny v Africké unii), tak aby se zde mohly vyrábět hotové bavlněné látky. Další poptávka je po technologiích na zpracování čerstvé zeleniny, zejména rajčat (protlaky, konzervy), mražení a technologie na zpracování fazolí, manga a dalších.

Země taktéž strádá nedostatkem elektrické energie, je zde poptávka po alternativních zdrojích energií, solárních elektrárnách. Dále jsou nutné investice do infrastruktury, jako jsou silnice, mosty, železnice, výstavba nových bytů. Dle obchodní komory je zde potenciál i v sektoru služeb, jako je bankovnictví, telefonické služby, vzdělávání. Další obor, který je velmi žádaný, jsou léky, lékařské vybavení, výstavba nemocnic. Samostatnou kapitolou je obranný průmysl, kdy je země sužována teroristickými útoky zejména na hranicích s Mali a vzniká zde tlak na bezpečnost a obranu země.

Burkinabská obchodní komora doporučuje českým firmám, které se chtějí seznámit s obchodními příležitostmi západní Afriky každoroční veletrh Africallia (West African Business Development Forum (africallia.com) , kde je zastoupeno na stejném místě prostřednictvím firem 20 zemí západní Afriky a podnikatelé tak můžou získat celkový přehled o příležitostech v regionu.

Nezanedbatelnou otázkou zůstává financování projektů a investic, kde obchodní komora vidí potenciál v PPP projektech, které by pomohly řešit současnou situaci. V případě zájmu o další informace nebo kontakty prosím kontaktujte ekonomické diplomata ZÚ Akkra e-mailem na robert_hruby@mzv.cz.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Akkře (Ghana). Autor: Robert Hrubý, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Afrika | Burkina Faso | Zahraničí

Doporučujeme