Obchodní příležitosti v Izraeli

Historické centrum Jeruzaléma, Staré město, není jen významným místem pro tři hlavní monoteistická náboženství. Je také turistickým magnetem a místem obchodních příležitostí i pro české firmy.V souvislosti s projektem renovace křesťanské části Starého města se českým firmám nabízí možnost podílet se na modernizaci této městské části nebo rozšířit nabídku budoucích obchodů o své produkty.

Na rozvoji částí Starého města a východního Jeruzaléma se podílí řada palestinských firem, ale i mezinárodní organizace. Rozvojový program OSN (UNDP), který ve Starém městě v Jeruzalémě nechal v posledních letech rekonstruovat několik historických budov, v současné době připravuje plán projektu modernizace oblasti kolem Nové brány, jež je nejbližší vstupní branou ke křesťanskému Chrámu Božího hrobu. Cílem projektu je oživení této ekonomicky a turisticky méně rozvinuté části Starého města. Součástí projektu má být rekonstrukce staveb a výstavba obchodního a kulturního centra.

Palestinský investiční fond, jež se bude na projektu UNDP podílet, plánuje ve východním Jeruzalémě v příštích letech investovat přes 150 mil. USD. Vzhledem ke vzrůstajícímu počtu turistů tento fond připravuje výstavbu dvou nových hotelů a komerčního centra v blízkosti Starého města.  Zmíněné projekty mohou být zajímavé jak pro české firmy, které jsou na zdejším trhu již přítomné, tak i pro ty, které export do této oblasti teprve zvažují.

V případě zájmu o detaily plánovaných projektů můžete kontaktovat Styčný úřad ČR v Ramalláhu.

Informace poskytnuta Styčným úřadem České republiky v Ramalláhu (Izrael). Autorka: Candida Novák Horňáková, obchodní rada.

• Teritorium: Asie | Izrael | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme