Obchodní příležitosti v Plzeňském kraji lákají francouzské firmy

O obchodních příležitostech v Plzeňském kraji a městě Plzni se debatovalo v jednom z nejmodernějších technologických parků v ČR v budově Tech Toweru v Plzni. Akci upořádala Francouzsko-česká obchodní komora.

Zúčastnili se jí zástupci francouzských firem, francouzské ambasády, Plzeňského kraje a Regionální rozvojové agentury PK. Cílem akce bylo představení možností navázání obchodních vztahů a představení zázemí pro rozvoj vědy, výzkumu a potenciálních nových investorů v plzeňském regionu.

O obchodních příležitostech v Plzeňském kraji se debatovalo v budově Tech Toweru v Plzni | Plzeňský kraj

„Tato nádherná budova Tech Toweru, kterou si budete moci prohlédnout, byla městem Plzní otevřena před několika měsíci. Je to ukázka toho, že město Plzeň se začíná stávat v České republice jedním z center nových technologií a inženýringu. Děkuji obchodní komoře za uspořádání tohoto fóra i za to, že můžeme hovořit o česko-francouzské spolupráci na úrovni, která, jak si myslím, je nejpevnější zejména v úrovni byznysu a ekonomiky,“ řekl přítomným představitelům tří desítek francouzských společností hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták.

Zdůraznil, že Plzeňský kraj zažívá v posledních letech obrovský progres v rozvoji hospodářské oblasti a firem. „Jsme skutečně velmi rádi, že přestáváme být tím klasickým výrobním regionem, ale že se zde rozvíjejí rovněž oblasti nových technologií, výzkumu a vývoje.“ Poukázal také na to, že dříve byl Plzeňský kraj ve velkém orientován na sektor automotive, ale dnes je na území kraje řada i z jiných odvětví.

Firmy chtějí investovat v Plzeňském kraji

Vyjádřil také přesvědčení o tom, že budou-li firmy přesouvat své výrobní činnosti z asijských oblastí do Evropy, patří Plzeňský region díky své poloze, kdy je blízko Německu a Francii, k jednomu z potenciálních regionů, kde by se mohly rozvíjet výroby, které se budou přesouvat právě z Asie.

Filip Uhlík, ředitel RRAPK pak přítomné seznámil s rozsahem možností pro investiční příležitosti a navazování vztahů s firmami v oblastech biomedicíny a zdravotnických technologií, materiálovém inženýrství, obnovitelných zdrojích energie, jaderné energetiky, elektromobility či inteligentních výrobních systémech. Přiblížil jim též zázemí vzdělávacího systému v podobě ZČU a Lékařské fakulty UK Praha v Plzni, jejichž absolventi jsou odbornou silou nejen v oblasti vědy a výzkumu, ale také pro celou řadu společností a firem.

Akci upořádala Francouzsko-česká obchodní komora | Plzeňský kraj

Diskuse se mj. zúčastnili zástupci následujících společností: Mazars s. r. o., Pierre Fabre Dermo-Cosmétique Tchéquie s.r.o., TotalEnergies Marketing Česká republika s. r. o., Schneider Electric CZ, s.r.o., SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o., ANTALIS s.r.o., Bohemia Properties a.s., Neit Consulting, s.r.o, Atalian, Synergie, Equans, Veolia Česká republika a.s., Manutan, ISITEC International.

Redakčně upravená tisková zpráva Plzeňského kraje

• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme