Obchodní spolupráce České republiky a Ghany pandemii navzdory

I přes pokračující pandemii koronaviru velvyslanectví v Akkře pokračuje v aktivitách na podporu rozvoje obchodních vztahů  s ghanskými partnery.

Ekonomický úsek ZÚ uspořádal 12. listopadu 2020 v prostorách  úřadu Czech-Ghana Business Fórum. Akce, byla zaměřena na zapojení zúčastněných stran v soukromém sektoru do  podpory obchodních vztahů mezi našimi zeměmi. Fóra se zúčastnili prezident Ghanské unie obchodníků Dr. Joseph Kwaku Obeng, paní Victoria M. E. Hajar, první viceprezident Ghanské národní obchodní komory, pan Anthony K. Ameka, výkonný ředitel Ghanské národní lékárnické komory a velvyslankyně Nancy Sam-Quarteyová, prezidentka organizace Women in Tourism.

Dalšími účastníky byli paní Alisa Osei Asamoahová, prezidentka Svazu provozovatelů zájezdů v Ghaně, paní Lydia Sasuová, výkonná ředitelka Asociace pro rozvojovou činnost, soukromý odnikatel pan Thomas Ribeiro aj. Obchodní rada Robert Hrubý a asistent ekonomického odboru Dominic Amoah prezentovali ČR jako zemi mnoha investičních a obchodních příležitostí a zajímavou alternativu s mnohými komparativními výhodami.

Během své prezentace pan Hrubý podrobně informoval o České republice a o mnoha investičních a obchodních příležitostech, které tato země investorům nabízí. Vyzval všechny přítomné, aby Českou republiku vnímali jako zajímavou a důležitou obchodní destinaci pro ghanské podniky. Dodal, že ZÚ Akkra realizuje mnoho programů na podporu vzájemného obchodu, jako jsou Projekty ekonomické diplomacie (PROPED), Aid for Trade (MPO), PROPEA, Malé lokální projekty, webové semináře a další.

Dodal, že Česká republika usiluje o to, aby se stala jednou z nejlepších 20 ekonomik na světě, a proto mimo jiné pomocí programu „Czech for the Future“ usiluje o investice s vyšší přidanou hodnotou, podporuje výzkum a vývoj a investuje do moderních technologií. Pobídl Hospodářskou komoru v Ghaně, aby přemýšlela o užší spolupráci s jejich protějškem v České republice, Českou obchodní komorou, která je podle něj velmi aktivní s širokou základnou členů.

Dále zdůraznil vzájemné dohody, kdy některé jsou ve fázi příprav, jako jsou „Trade agreement“ a „Aggrement about protection of investments“. „Agreement of double taxation“ již byla ratifikována. Hrubý též zdůraznil vzájemné přátelské a ekonomické vazby, které mezi oběma zeměmi panují již od počátku vzniku Ghanské republiky.

Účastníci poděkovali za možnost setkání a přivítali pro ně nové informace o České republice, příležitostech a možnostech vzájemného obchodu. Konkrétně se shodli na tom, že zdravotnictví, školství, zemědělství a farmacie jsou oblasti s potenciálem, které by mohly být vzájemně prospěšné pro obě země.

Dále byly diskutovány možnosti spolupráce na konkrétních projektech a obchodních případech ať již probíhajících nebo budoucích, zejména v oblasti zemědělství, infrastruktury, zdravotnictví a vzdělávání.

Přítomní hodnotili ekonomické fórum uspořádané ekonomickým úsekem ZÚ Akkra jako velmi prospěšné zejména pro nastartování vzájemných obchodních procesů. Ocenili ZÚ Akkra za to, že i v éře koronaviru oslovilo soukromý sektor, a přislíbili, že budou v zapojení pokračovat tak, aby se posílila obchodní spolupráce mezi oběma zeměmi.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Akkře (Ghana). Autor: Robert Hrubý, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Afrika | Ghana | Zahraničí

Doporučujeme