Obchodní výměna České republiky a Moldavska a úspěchy českých firem

Česko patří mezi významné obchodní partnery Moldavska a po roce 2020, který byl silně ovlivněn pandemií covid-19, dochází k oživení českého vývozu. Dobré jméno a odbyt zde mají tuzemské firmy, které vyrábějí a vyvážejí sportovní vybavení a oblečení.

Kromě podniků z tradičních vývozních odvětví se už v Moldavsku prosazují i menší české firmy.

Moldavsko se podle objemu obchodní výměny neřadí mezi přední obchodní partnery České republiky, exportní nabídka Moldavské republiky není příliš vysoká a její dovozní potenciál relativně nízký. Pro Moldavsko je však Česká republika poměrně silným partnerem, z hlediska objemu obchodu je Česká republika na 10. místě mezi hlavními obchodními partnery Moldavska na celém světě a na 5. místě mezi zeměmi EU.

V roce 2020 tvořil vývoz do ČR 3,2 % celkového moldavského vývozu a dovoz z České republiky tvořil 1,8 % celkového moldavského dovozu. Na začátku roku 2021 došlo ke zvýšení objemu dovozu z ČR o téměř 12 % a naopak ke snížení objemu moldavského vývozu do ČR o 19 %.

Trend rostoucího dovozu a klesající vývozu je znatelný na celkovém moldavském zahraničním obchodu na začátku roku 2021 a je vysvětlován dopady pandemie a suchem, které výrazně negativně ovlivnilo moldavské zemědělství v loňském roce.

Ministerstvo ekonomie a infrastruktury Moldavska očekává postupné oživení ekonomiky, ke kterému má přispět zlepšení a oživení předchozí vnější poptávky v regionu a zlepšení situace v exportně orientovaných sektorech moldavské ekonomiky. V zemědělství se očekává zvýšení produkce až o 29 % a růst o 3–5 %, naděje jsou spojovány také s očekávaným rozvojem a přísunem investic do svobodných ekonomických zón.

Předpokládá se také další navyšování českého vývozu do Moldavska, který byl pandemií covid-19 značně utlumen. Nejvýznamnější objemy vývozu České republiky do Moldavska vytváří několik odvětví, jedná se o stroje a dopravní prostředky, průmyslové zboží, zemědělsko-potravinářské technologie, atd. Existuje však mnoho dalších odvětví, ve kterých si české výrobky našly cestu do Moldavska a dobyly moldavský trh.

Příjemným překvapení je například návštěva moldavských obchodů, které se zabývají prodejem sportovního vybavení. V několika specializovaných obchodech převládá nabídka českého zboží, toho jsou plné i moldavské online sportovní obchody. Ve specializovaných moldavských obchodech se sportovním vybavením je možné koupit české horolezecké vybavení, spací pytle, stany, batohy, turistické i lyžařské oblečení, termoprádlo, atd.

České sportovní vybavení se na moldavském trhu prodává již více než 10 let. Dle moldavských obchodníků je o zboží českých firem se sportovním vybavením a oblečení v Moldavsku velký zájem, majitel jednoho z obchodu uvedl, že právě díky českému zboží si získal stálé zákazníky.

Export sportovního vybavení a oblečení se ve statistikách výrazně neprojeví, jelikož Moldavsko je poměrně malý trh s nízkou kupní silou, a ne každý si přeje nebo může dovolit specializované sportovní vybavení. Je to však příklad schopnosti českých firem prosadit se ve specializovaných oblastech a získat výjimečné postavené oproti poměrně silné konkurenci. 

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Kišiněvě (Moldavsko). Autorka: Kateřina Šilhánková, diplomatka.

• Teritorium: Evropa | Moldavsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme