Obchodníci mohou stále žádat o platební terminály zdarma. Projekt Česko platí kartou pokračuje

Česká republika je jedním ze světových lídrů v užívání bezkontaktních karet. U sítě platebních terminálů je ale stále co zlepšovat. Pomáhá s tím projekt „Česko platí kartou“, jehož gestorem je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Díky němu mohou obchodníci platební terminál získat až na rok zdarma a bez poplatků. Aktuálně je projekt prodloužen až do 31. března 2025.

Ilustrační fotografie | Foto: Shutterstock

„Jsem rád, že projekt pokračuje a podle počtu poskytnutých platebních terminálů a platebních bran je úspěšný. Projekt je přínosný především pro malé podnikatele, kteří si bezhotovostní systém plateb mohou vyzkoušet a pokud by jim nevyhovoval, tak jej zdarma vrátit,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. 

K 1. srpnu 2022 bylo v rámci projektu poskytnuto již 23 606 platebních terminálů a 1 872 platebních bran.

Kromě MPO a karetních společností projekt podporují také Asociace malých a středních podniků a živnostníků, Svaz obchodu a cestovního ruchu, Svaz průmyslu a dopravy, Asociace českého tradičního obchodu, Svaz měst a obcí a Sdružení místních samospráv.

Podpora maloobchodních prodejen na venkově

Až do roku 2025 pokračuje také program Obchůdek 2021+, ve kterém, je mimo jiné možné finančně podpořit bezhotovostní platby. Druhou výzvu vyhlásilo MPO 30. června 2022. Obchodníci si mohou žádat na příslušném krajském úřadě v kraji, v němž se prodejna nachází. Žádat u krajů bude možné od 1. září do 15. října 2022. Veškeré informace jsou k dispozici na www.obchudek2021plus.cz.

„Malým prodejnám se snažíme pomoct především s provozními náklady, kde jsou největší položkou mzdy. Tento projekt má však přímou vazbu i na program Česko platí kartou, v jehož rámci mohu dočasně získat kartový platební terminál zdarma. Po ukončení zkušební lhůty buď pokračují s používáním za normálních komerčních podmínek, nebo terminál vrátí bez jakýchkoliv sankcí. O platební terminál si může požádat každý podnikatel. Projekt je zaměřen i na malé obce.“ říká ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání Pavel Vinkler.

Obchůdek 2021+ chce pomoci podnikatelům i obyvatelům venkova

Program je zaměřený na podporu nákladů na zaměstnance, který se podílí na chodu prodejny; na nájem prodejny včetně poplatků za vytápění, osvětlení, pořízení neinvestičního majetku a služby související s provozem; na náklady spojené s telekomunikačními službami a připojením k internetu a náklady spojené s obsluhou bezhotovostních plateb.

Další informace jsou na www.ceskoplatikartou.cz.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Maloobchod | Obchod | Software a ICT služby

Doporučujeme