Obchodování s Portugalskem v době pandemie covidu-19

V souvislosti s bojem proti celosvětové pandemii nemoci covid-19 přistoupilo Portugalsko k přijetí řady opatření, která mají nemalý vliv na domácí ekonomiku. Jeho snahou je však i přes určité restrikce, a to zejména na společné hranici se Španělskem, v maximálně možné míře zachovat volný pohyb zboží.

Co se týče silniční, železniční a letecké dopravy, je důležité vzít v úvahu, že mezi Portugalskem a Španělskem existují od 16. března 2020 aktivní hraniční kontroly, jež jsou (prozatím) plánovány minimálně do poloviny května. Jejich cílem je zamezit volnému pohybu potenciálně rizikových osob, které nemají konkrétní a specifické důvody pro přechod hranice. Jedná se de facto o zamezení volných cest za účelem turistiky, nákupů apod. Na portugalské straně je za hraniční kontroly zodpovědná Cizinecká a pohraniční služba (SEF) ve spolupráci s bezpečnostními složkami.

Jedním z hlavních opatření v souvislosti se zavedením hraničních kontrol se stalo snížení počtu aktivních pozemních hraničních přechodů na společné hranici mezi Portugalskem a Španělskem na následujících 9 lokalit:

  • Valença (Viana do Castelo) – Tuy;
  • Vila Verde da Raia (Chaves) – Verín;
  • Quintanilha (Bragança) – San Vitero;
  • Vilar Formoso (Guarda) – Fuentes de Oñoro;
  • Termas de Monfortinho (Castelo Branco) – Cilleros;
  • Marvão (Portalegre) – Valência de Alcântara;
  • Caia-Elvas (Portalegre) – Badajoz;
  • Vila Verde de Ficalho (Beja) – Rosal de la Frontera;
  • Vila Real de Santo António (Faro) – Ayamonte.

Pokud jde o vstup zboží na území Portugalska, nejsou mu kromě výše uvedeného omezení počtu hraničních přechodů v současné době kladeny žádné specifické překážky. V souvislosti s přijatými opatřeními však lze očekávat některá omezení, zejména pokud jde o možné prodloužení doby pro celní odbavení a/nebo překročení pozemní hranice se Španělskem.

Přesto se jedná o relativně nevýznamné změny; prioritou portugalských orgánů je snaha o dosažení rovnováhy mezi usnadněním obchodu (prostřednictvím rychlého odbavení zboží) a ochranou společnosti (prováděním nezbytných kontrol). Ve srovnání s osobní dopravou je však nákladní doprava přijatými opatřeními zasažena minimálně.

Portugalské celní orgány se v kontextu pandemie při vstupních kontrolách přednostně věnují dodávkám zdravotních ochranných prostředků pro účely použití v systému veřejného a soukromého zdravotnictví. Kromě těchto komodit jsou dále upřednostňovány dodávky základního zboží, jako jsou potraviny, léky, zdravotnické prostředky a osobní ochranné prostředky pro využití ze strany obyvatel.

Dle vyjádření obchodníků jsou dovozy do Portugalska přijatými opatřeními zasaženy o poznání méně než vývozy, v jejichž případě trvají kontrolní a celní hraniční procedury přece jen déle.  

Zavedená pravidla udržování sociální vzdálenosti projevující se mj. velkým množstvím lidí pracujících v režimu home office, studujících distanční formou, případně i příslušníků rizikových skupin obyvatelstva dobrovolně setrvávajících v domácí karanténě na doporučení zdravotnických orgánů mají příznivý vliv na rozvoj e-commerce v Portugalsku.

Po propadu v prvních týdnech pandemie, jenž byl dán především nejistotou a zvykáním si na restriktivní opatření, se postupem času čísla zvyšují. Došlo již dokonce ke zvýšení hodnoty průměrného nákupu na 39,7 EUR z 37,5 EUR v době před pandemií. Portugalský daňový úřad v této souvislosti doporučuje, aby zákazníci nakupovali v e-shopech se zabezpečenými stránkami (ověření datovým protokolem SSL) a aby vždy pátrali po původu zboží, bez ohledu na to, zda kupují prostřednictvím e-shopů s adresou v EU.

Obecně je v Portugalsku oblast e-commerce dlouhodobě považována za jednu z nejperspektivnějších a pandemie covid-19 se de facto stala vítaným stimulem dynamizace jejího růstu.

Naskýtá se tak příležitost pro řadu českých technologických firem a společností provozujících elektronické obchody, aby se více soustředily na místní trh o stejné velikosti, jakou má ČR, zajímaly se o nákupní chování obyvatel Portugalska, věnovaly pozornost lokalizaci svých stránek do portugalštiny, a to včetně prvků digitálního marketingu, a rozšířily tak dosah své nabídky na portugalský trh.  

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Lisabonu (Portugalsko). Autor: Ing. Petr Klíma, zástupce velvyslance.

• Teritorium: Portugalsko

Doporučujeme