Obchodu se zeměmi jižní Afriky pomůže WhatsApp a Skype

V době šíření nemoci covid-19 se postupně mění tradiční přístup k obchodu a ke komunikaci mezi obchodními partnery. V zemích jižní Afriky byl vždy vyžadován osobní kontakt. S probíhající pandemií se však toto mění a stále více se využívají digitální technologie pro urychlení komunikace – příkladem je WhatsApp a dále i Skype.

České společnosti tak mohou díky těmto technologiím zaktivovat své kontakty a nadále úspěšně obchodovat se zeměmi jižní Afriky. Důležitá je nejenom znalost angličtiny, ale v některých zemích také portugalštiny a francouzštiny. I v regionu jižní Afriky se nyní kvůli šíření covid-19 omezuje pohyb osob, s tím souvisí pozastavení realizace pracovních cest a je potřeba najít způsob, jak si udržet obchodní partnery, nabídnout jim to, co je v této době nejdůležitější, a úspěšně komunikovat na dálku.

Země jižní Afriky patří mezi země, které přistupují k obchodu tradičním způsobem. Chtějí si ověřit, že jejich obchodní partner je důvěryhodný, rozumí jejich potřebám a dodá vše tak, jak se domluvilo. Obchodní partner však musí být také velmi flexibilní, aby mohl rychle reagovat na změny, které mohou během celého obchodního případu nastat. Místní partneři mají nízkou znalost obchodní legislativy, administrativy a ani často nezískají profesionální pomoc ze strany příslušných institucí. V některých zemích je i omezený přístup k financování obchodu či nedostatek deviz, což celý proces zpomaluje.

Pro komunikaci s obchodními partnery ze zemí jižní Afriky je proto vyžadován osobní kontakt, působení české firmy přímo v místě, aby mohla čelit veškerým výzvám spojeným s obchodem. V případě nemožnosti mít v zemi své firemní zastoupení je doporučeno využít místního obchodního zástupce, který bude buď produkty přímo prodávat, anebo se aktivně starat o klienty a hledat nové příležitosti.

V době pandemie koronaviru, kdy je osobní kontakt znemožněn, nastupují digitální technologie, které mohou pomoci tento problém překonat, zaktivovat kontakty či najít nové partnery a dále udržet odbyt exportující společnosti. V regionu jižní Afriky není problém v přístupu k internetu a k různým aplikacím, které mohou komunikaci urychlit. 

Velmi často se používá WhatsApp pro rychlou a flexibilní komunikaci, k uskutečnění hovorů, zaslání dokumentů, fotek či prezentačních materiálů. Společnosti také využívají Skype pro realizaci videohovorů či telekonferencí s možností propojení více osob z různých míst. Komunikace po emailu je pomalejší, ale stále představuje oficiální cestu pro zasílání konečných rozhodnutí a nejdůležitějších dokumentů.   

České společnosti musí být připraveny i na jazykové bariéry a nespoléhat se jen na angličtinu při obchodním jednání. V regionu jižní Afriky je vedle angličtiny zastoupena i portugalština (Angola, Mosambik) a francouzština (Mauricius, Madagaskar, Demokratická republika Kongo i Konžská republika). Bohužel francouzština nemůže nahradit portugalštinu a naopak.

Tým obchodně-ekonomického úseku Velvyslanectví České republiky v Pretorii je připraven v tomto složitém období pomoci českým podnikům s hledáním nových obchodních partnerů, a to hned v devíti zemích jižní Afriky.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Pretorii (Jihoafrická republika). Autorka: Kristýna Maina Chvátalová, ekonomická diplomatka.

• Témata: Koronavirus svět

Doporučujeme