Obiloviny, maso i brambory. Portugalsko poptává řadu potravin v cizině

Ačkoliv je portugalské zemědělství značně diverzifikované a potravinářský sektor plně rozvinutý, země není v řadě zásadních komodit soběstačná a je tak odkázána na jejich dovoz.

Jedná se především o obiloviny, Portugalsko ale poptává třeba také maso nebo brambory. Přestože v posledních deseti letech export portugalského zemědělsko-potravinářského komplexu roste, stále nedosahuje hodnot dovozu. Deficit obchodu s potravinářským zbožím se naopak stále prohlubuje, jen v roce 2021 dosáhl 3,47 mld. eur.

Ilustrační fotografie

Domácí výroba nestačí uspokojit potřebu zejména v případě obilovin, v jejichž případě domácí zdroje pokrývají jen 18 % spotřeby. Jedinou výjimkou je rýže, jejíž domácí produkce je schopna pokrýt celou domácí spotřebu.

Portugalský statistický úřad INE uvádí, že v sezóně 2020/2021 byla míra soběstačnosti v případě pšenice jen pouhých 6,4 %, přičemž zbytek byl dovezen, a to téměř vesměs z Francie. U kukuřice šlo o pouhých 23,7 %, zbytek pak dodaly Ukrajina, Brazílie a Bulharsko. Zahájení ruské agrese na Ukrajině v roce 2022 tak má negativní vliv i na portugalské zásobování obilovinami.

Namíchat si müsli po svém? „Zábavné pochoutky“ firmy Mixit uspěly i ve světě

Situaci v posledních letech komplikují také opakovaná sucha způsobená zpravidla nedostatkem dešťů v zimních obdobích. Portugalsko ale není soběstačné ani v položkách, jako je ovoce (77 %), maso (75 %), sýry (65 %) a brambory (49 %). Podle údajů z roku 2020 se portugalská míra potravinové soběstačnosti blíží 85 %.

K nejvýznamnějším vývozním položkám patří tradičně tuky a oleje, ryby a ovoce, které dohromady představují 55 % zemědělského exportu, jehož největším příjemcem je Španělsko. Z hlediska nadprodukce potravin vynikají rajčata (175 %), olivový olej (160 %), zelenina (155 %), máslo (152 %), víno (113 %) a mléko (106 %).

Omezené možnosti samozásobování Portugalska potravinami se v zemi více než v ostatních členských zemích eurozóny negativně projevují také v růstu inflace. Z deseti položek zboží a služeb, u kterých byl v roce 2022 zaznamenán největší nárůst cen, představovalo osm potravinářské výrobky.

Ilustrační fotografie

Největší veletrh je v Lisabonu

Vznikají tak významné exportní příležitosti nejen pro české výrobce, o čemž se mohli přesvědčit návštěvníci prvního ročníku akce Lisbon Food Affair, který se konal v únoru 2023 na lisabonském mezinárodním výstavišti (FIL).

Veletrh byl rozdělen do tří hlavních částí: Food & Beverage, „Horeca“ (hotely, restaurace, catering) a technologie pro potravinářský průmysl, přičemž největší důraz byl kladen na inovace, internacionalizaci a udržitelnost. Veletrhu se zúčastnilo více než 500 značek, z toho více než 20 % tvořili vystavovatelé ze zahraničí, mimo jiné z JAR, Brazílie, Španělska, Francie, Itálie, Peru, Švédska, ale z i Polska a ze Slovenska.

Akce, jejíž příští ročník se v Lisabonu uskuteční ve dnech 18.–20. února 2024, je jedinečnou příležitostí pro prezentaci českých potravinářských výrobků ale i chytrých a udržitelných řešení v potravinářském průmyslu a navázaných oborech portugalskému publiku.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Lisabonu (Portugalsko). Autor: Petr Klíma, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Evropa | Portugalsko | Zahraničí

Doporučujeme