Objem maloobchodu EU v prosinci klesl o téměř 3 %

Evropský statistický úřad Eurostat uvedl, že objem maloobchodu klesl v prosinci 2021 v porovnání s předchozím měsícem o 3,0 % v eurozóně a 2,8 % v celé EU.

Nejvíce se maloobchodu dařilo v Lotyšsku (+7,2 %), Slovinsku (+2,1 %), Bulharsku a Maďarsku (obě země +1,0 %), naopak největší pokles zaznamenalo Nizozemí (-9,2 %), Španělsko (-5,7 %) a Německo (-5,5 %). V meziročním srovnání s prosincem 2020 se objem maloobchodu zvýšil o 2,0 % v eurozóně a 2,6 % v celé EU.

• Oblasti podnikání: Maloobchod

Doporučujeme