Objem maloobchodu v EU v září mírně klesl

Evropský statistický úřad Eurostat uvedl, že objem maloobchodu se snížil v září tohoto roku oproti předchozímu měsíci o 0,3 % v eurozóně a 0,2 % v celé EU.

Nejvíce se maloobchodu v září dařilo v Estonsku (+7,1 %), Slovensku (+2,9 %) a Lucembursku (+2,3 %), naopak největší pokles evidovalo Německo (-2,5 %), Finsko (-1,9 %) a Nizozemí (-1,2 %). V meziročním srovnání se zářím 2020 stoupl objem maloobchodu o 2,5 % v eurozóně a 3,2 % v celé EU.

• Teritorium: Evropa
• Oblasti podnikání: Maloobchod

Doporučujeme