Obměna vozů v dánské státní správě příležitostí pro české výrobce elektromobilů

Podíl elektromobilů na celkovém počtu prodaných nových osobních automobilů v Dánsku v lednu 2022 dosáhl 18 % a vůbec poprvé překonal prodej vozů hybridních, přičemž podíl obou kategorií dosahuje 31 % všech nových registrací.

Prodej elektromobilů v Dánsku zaznamenává trvalý a kontinuální růst a s ohledem na očekávanou postupnou obměnu vozového parku státních úřadů a místních i regionálních samospráv v průběhu nadcházejících měsíců a let, bude vývoz elektromobilů do Dánska představovat výjimečnou příležitost pro české exportéry.

Ilustrační fotografie

Trh s novými elektromobily i plug-in hybridy se mimoto během roku 2021 významně rozrostl o řadu nových modelů, takže zatímco ve 3. čtvrtletí roku 2020 bylo v nabídce 43 vozů těchto kategorií, ve stejném období roku 2021 to bylo již 73 modelů.

Skutečností ovšem je, že většina nových elektromobilů byla pořízena fyzickými osobami, k čemuž nadále přispívá fakt, že elektromobily jsou osvobozeny od registračního poplatku, jenž může dosáhnout až 150 % pořizovací ceny vozidla. Vzhledem ke skutečnosti, že počínaje lednem 2022 se odpuštění registračního poplatku přestalo vztahovat na plug-in hybridy, je jisté, že podíl prodeje elektromobilů stoupne ještě výrazněji.

České technologie triumfovaly na Světové výstavě Expo v Dubaji

Dánská veřejná sféra v pořizování elektromobilů za privátním sektorem stále výrazně zaostává a vláda tak sklízí oprávněnou kritiku za to, že ačkoliv prosazuje zelenou tranzici napříč celou společností a všemi sektory, pro potřeby státních úřadů v posledních dvou letech nakoupila pouhých 80 „zelených“ automobilů, tj. elektromobilů a plug-in hybridů, čímž jejich podíl ve státních úřadech dosáhl pouhých 1,2 % (údaj k červenci 2021).

O poznání lépe vypadá zastoupení „zelených“ automobilů ve vozových parcích místních samospráv (9,4 %) a vyšších samosprávných celků – regionů (13,1 %), jenž v posledních letech stabilně roste. Elektromobily jsou obzvláště oblíbené komunálními sociálními službami (tzv. hjemmepleje), zajišťujícími péči o seniory a další osoby se sníženou soběstačností v jejich domácnostech.

Dánsko si stanovilo cíl ukončit do roku 2035 prodej nových vozidel se spalovacími motory a podobně jako v dalších oblastech zelené tranzice je odhodláno svůj cíl naplnit. Lze dokonce oprávněně očekávat, že k němu fakticky dojde ještě dříve v důsledku rostoucího nezájmu o vozidla se spalovacím motorem.

Postupná obměna stávajícího „konvenčního“ vozového parku za elektromobily, a to jak ve státní správě, tak v místních a regionálních samosprávách, proto v následujících měsících a letech bude bezesporu pro české výrobce elektromobilů představovat velmi zajímavou obchodní příležitost.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Kodani (Dánsko). Autor: Oto Weniger.

• Teritorium: Dánsko | Evropa | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Automobilový průmysl

Doporučujeme