Obnova v oblastech zasažených zemětřesením v Albánii

Vládní program rekonstrukce oblastí Albánie postižených zemětřesením v listopadu 2019 se začíná rozbíhat prvními tendry. Vláda nyní uvolnila prvních 70 mil. EUR na stavbu domů v oblastech poškozených zemětřesením. Donorská konference konaná 17. února 2020 v Bruselu ve prospěch zemětřesením poškozené Albánie shromáždila prostředky ve výši 1,25 mld. EUR v podobě darů, grantů a zvýhodněných úvěrů. Tyto prostředky budou uvolňovány v následujících měsících a letech na projekty obnovy.

Koordinací domácích a institucí, které mají vztah k programu obnovy, jakož finančních prostředků vyčleněných vládou a donory na odstraňování škod po zemětřesení, byl pověřen nově jmenovaný státní ministr pro rekonstrukci, jímž je bývalý ministr financí Arben Achmetaj.

Ministr oznámil program rekonstrukce 3 400 rodinných domů. První tendr na výstavbu domů byl ohlášen 12. 3. 2020 na stránkách státní Agentury pro veřejné obstarávání (Public Procurement Agency) a Albánského rozvojového fondu (Albanian Development Fund). Na těchto stránkách budou zveřejňovány postupně i další tendry svázané s programem obnovy po zemětřesení.

Program obnovy po zemětřesení v Albánii je i příležitostí pro české firmy, které mají zájem o vstup na albánský trh. Albánská vláda deklarovala snahu o transparentní využívání donorských prostředků a tedy i transparentní výběrová řízení na jednotlivé projekty obnovy. Firmy se zájmem o účast na jednotlivých projektech by měly sledovat oznámení o vyhlášení tendru na výše uvedených webových stránkách, stejně jako na stránkách mezinárodních finančních institucí, které přispívají na obnovu po zemětřesení a budou podporovat projekty albánské vlády (Evropská banka pro rekonstrukci a rozvoj, Světová banka, apod.).

Česká republika rovněž přispěla prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí částkou 9,5 mil. Kč na obnovu školy v Lalmu u Tirany. Tiranský magistrát bude v nejbližších dnech vyhlašovat tendr na dodavatele rekonstrukčních prací pro tento projekt.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Tiraně (Albánie). Autor: Svatopluk Opěla, vedoucí obchodně ekonomického úseku.

• Teritorium: Albánie

Doporučujeme