Obnovení železniční dopravy v zemi

Část železniční sítě Kolumbie, která byla dlouhá léta mimo provoz, se v letošním roce opět aktivuje. Jeden z klíčových koridorů, který začne znovu fungovat, spojuje La Dorada (department Caldas) s Chiriguanou (department Cesar). Dle náměstka ministra infrastruktury Manuela Felipe Guitiérreze by se tento koridor měl uvézt do provozu v průběhu února. Ačkoliv v loňském roce byly úspěšně realizovány pilotní přepravy nákladu, stále se čeká na definování jízdních řádů.
La Dorada – Chiriguaná, která byla mimo provoz více než 60 let, spojuje přístavy v Atlantiku s centrem země a je považován za cestu ke konkurenceschopnosti a nárůstu zahraničního obchodu Kolumbie.
Dle Národní agentury pro infrastrukturu (ANI) je trať z La Dorada do přístavů v Santa Martě klíčovou z celé národní železniční sítě v Kolumbii. A to díky její geografické poloze a relativně nízkým nárokům na investice (ve srovnání s jinými tratěmi v zemi).
Na kompletní rekonstrukci některých částí železnice a znovuzprovoznění obou tratí země vynaložila okolo 480.000 milionů pesos a dokončení projektu trvalo bezmála 6 let. V současné době také probíhají jednání ohledně reaktivace další důležité železniční trati spojující Buenaventuru s La Tebaida, protínající departmenty Caldas, Quindío, Risalda a Valle.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade v Bogotě
Zdroj: portafolio.co


  • Země: CO – Kolumbie
  • Datum zveřejnění: 17.01.2019

Souborové přílohy

• Teritorium: Amerika | Kolumbie | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme