Obnovitelné zdroje energie v Ománu

Obnovitelným zdrojům energie se v sultanátu daří. Omán chce dosáhnout 30 % výroby energie z obnovitelných zdrojů do roku 2030, a to především díky tzv. nezávislým energetickým projektům (IPP, Independent Power Projects). V případě Ománu se primárně cílí na využití solární energie, protože její cyklická výroba koresponduje se zdejšími výkyvy spotřeby během dne.

V současné době je v různém stádiu cca 8 projektů solárních elektráren. Příznivé podmínky denního slunečního svitu a rozsáhlá nevyužitá pouštní plocha jsou pak další faktory, které nahrávají jejímu rozvoji. V druhé řadě se pak připravují i projekty větrných elektráren. V současné době jde např. o čtyři projekty s celkovým výkonem 750 MW. Projektů je však mnohem více, a to by mohla být příležitost také pro české firmy.  

Jak uvádí předseda Úřadu pro životní prostředí Dr. Abdullah Ali al-Amri, Omán začal realizovat investiční projekty v oblasti solární a větrné energie, jejichž smysluplnost prokazují studie proveditelnosti. Omán se také připravuje na COP26, která proběhne v listopadu 2021 v Glasgow.

Regulátor připravuje licenci pro největší solární fotovoltaický projekt v Ománu

Společnost Shams Ad-Dhahira Generating Company se chystá 1. června 2021 uvést do provozu IPP Ibri, tj. projekt solární elektrárny s výkonem 500 MW. Jde o projekt s 1,4 miliony bifaciálních (oboustranných) fotovoltaických panelů na rozloze 1300 ha ve městě Ibri na severozápadě sultanátu. Licenci bude udělovat Úřad pro regulaci veřejných služeb (APSR). Startovací test je plánován na únor 2021.

Dodavatelem bifaciálních panelů typu N je blíže nespecifikovaný přední čínský výrobce. Finančními partnery projektu jsou společnosti Gulf Investment Corporation a společnost Alternative Energy Projects Company – obě z Kuvajtu. Konsorcium dodavatelských firem (EPC) tvoří společnosti ChinaPower a PowerChina Huadong. Údržbu a provoz projektu bude zajišťovat společnost NOMAC, která je stoprocentní dceřinou společností ACWA Power https://acwapower.com/ ze Saúdské Arábie.

Jakmile bude požadovaná licence schválena, bude platit po dobu 25 let. Během tohoto celého období má projekt zaručen odběr u státní monopolní společnosti Oman Power and Water Procurement Company (OPWP). Výrobní licence pro obnovitelné zdroje energie byly již dříve uděleny také projektům společnosti Rural Areas Electricity Company – Tanweer pro její 50 MW větrnou farmu v Harweelu a společnosti Amin Renewable Energy Company pro její 125 MW solární elektrárnu, která dodává elektřinu společnosti Petroleum Development Oman (PDO).

V Ománu se již připravuje další projekt solární elektrárny o výkonu 1 000 MW ve Wilayatu Manah, tj. poblíž města Nazvá, cca 140 km jihozápadně od hlavního města Maskat. Datum pro podání nabídky bylo prodlouženo do 16. března 2021.

Příklad 50MW větrné elektrárny

Příkladem WPP, která byla v listopadu 2019 uvedena do provozu v Ománu, je Větrná farma o výkonu 50 MW v Harweelu v nejjižnějším regionu Dhofar. Ta byla plně financována společností ADFD ze SAE. Tento park zásobuje elektřinou cca 16 000 domácností – což odpovídá 7 % celkové spotřeby energie regionu Dhofar a údajně ušetřil až 110 000 tun emisí oxidu uhličitého ročně. Odběratelem elektřiny je monopolní státní společnost OPWP. Větrný park provozuje Ománská elektrárenská společnost pro venkovské oblasti – Tanweer.

Projekt realizovala společnost Abu Dhabi Future Energy Company (Masdar) prostřednictvím konsorcia EPC společností GE Renewable Energy a španělského TSK. Společnost GE Renewable Energy poskytla 3,8 MW větrné turbíny a TSK je odpovědná za zbývající část infrastruktury větrné farmy a zařízení pro elektrický přenos spojující elektrárnu se sítí. Konsorcium společností EDF Renewables a Masdar stojí za projektem 400 MW větrné farmy Dumat Al Jandal v Saúdské Arábii.

Další projekty OZE v Ománu

projekttypNPV (mil. USD)stav projektupřidělenídokončení
OPWP – Solar PV IPP at Ibri 2Solar400Execution20192024
Tanweer – 146MW Hybrid Solar-Diesel IPPSolar180Main Contract Bid20202023
PDO – Amin Solar PV IPPSolar80Execution20192020
OPWP – 200 MW Duqm Wind IPPWind200Main Contract Pre-Qualification20212024
OPWP – Dhofar Wind Farm IPPWind100Main Contract PQ20212022
OPWP – Manah Solar 2 IPPSolar500Main Contract PQ20202023
OPWP – Manah Solar 1 IPPSolar500Main Contract PQ20202022
SPF – 25MW Solar Photovoltaic (PV) PlantSolar24Execution20202022
OPWP – 500 MW Solar2022 (IPP)Solar500Study20202022
OPWP – 150 MW Dhofar II Wind Power Plant (IPP)Wind150Study20222024
OPWP – 200 MW Dhofar III Wind Power Plant (IPP)Wind200Study20222024
OPWP- 500 MW Adam Solar IPPSolar500Study20202023

Zvláštní úlohu v případě obnovitelných zdrojů v sultanátu má sehrávat do budoucna nedávno ustavená státní společnost Energy Development Oman. Ta byla ustavena teprve v prosinci 2020. Jde o nový korporátní státem vlastněný subjekt s mandátem investovat do konvenčních, obnovitelných a alternativních zdrojů energie v rámci hranic sultanátu i mimo něj.

Nový subjekt bude investovat také do komerčních aktivit napříč upstream a midstream segmenty hodnotového řetězce uhlovodíků. Nová společnost se rovněž bude snažit zpeněžit a prodat značné zkušenosti společnosti PDO (Petroleum Development Oman) v celé řadě oblastí souvisejících s ropnými poli, zejména v oblasti Enhanced Oil Recovery, nízkouhlíkových technologií, solární tepelné energie, výroby vody apod.

Zdroje dalších informací:

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Rijádu (Saúdská Arábie). Autor: Ing. Roman Plevák, Ph.D., diplomat.

• Teritorium: Asie | Omán | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme