Obnovitelné zdroje jsou nejlevnější, ukazují studie

Pokud by se do ceny elektrické energie započítaly náklady vlivu na životní prostředí a zdraví veřejnosti, byly by již nyní obnovitelné zdroje v EU konkurenceschopné. V některých oblastech USA je už v současnosti elektřina ze slunce či větru levnější než z uhlí a zemního plynu.Solární a větrné elektrárny mohou cenově konkurovat elektřině z konvenčních zdrojů. Vyplývá to ze závěrů studie společnosti Ecofys zpracované pro Evropskou komisi. Vědci ve své analýze propočítali cenu jednotlivých zdrojů, do níž zahrnuli takzvané externí náklady na lidské zdraví vznikající v důsledku znečištění ovzduší a změn klimatu.

Po sečtení nákladů jednotlivých zdrojů s externalitami vyplynulo, že větrné turbíny mohou vyrábět elektřinu za 105 euro na megawatthodinu. Cena elektřiny z jádra a solární energetiky je přibližně srovnatelná: 125 euro na megawatthodinu. Z fosilních zdrojů je nejlevnější zemní plyn a nejdražším zdrojem uhelné elektrárny.

„Čísla ze studie Ecofys jasně potvrzují, že podpora pro obnovitelné zdroje zabrala a během pár let se stanou konkurenceschopnými. Mohly by být již dnes, pokud by uhelné nebo atomové zdroje nebyly dotovány prostřednictvím osvobození od externích nákladů vlivu znečištění na lidské zdraví,“ vysvětluje Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost.

„Solární energetika díky poklesu nákladů konkuruje velkých zdrojům. Dnes si může pořídit fotovoltaické panely na svou střechu téměř každý. Zásadním prvkem pro využití možností šetrných zdrojů je zajištění stabilního investičního prostředí a umožnění přístupu k sítím,“ dodává Veronika Knoblochová z České fotovoltaické průmyslové asociace.

V USA je levná solární elektřina realitou

To, že analýza pro Evropskou komisi není utopií, ukazují čísla ze Spojených států. Také tam po řadu let firmy působící v oblasti obnovitelných zdrojů snily o tom, že se cena jejich proudu dostane na úroveň uhelných či plynových elektráren.

V některých oblastech USA se to již stalo realitou a solární či větrné elektrárny vyrábějí elektřinu levněji než tradiční zdroje. Podle manažerů působících v energetickém sektoru se tento trend zrychlil především v roce 2014.

Podle listu New York Times jsou již nyní obnovitelné zdroje levnější v oblasti Velkých plání (Great Plains) a na jihozápadě USA, kde je vhodné prostředí pro solární a větrné elektrárny. Například v Texasu podepsala společnost Austin Energy loni na jaře dvacetiletou smlouvu na odběr elektřiny ze solární farmy za cenu nižší než 5 centů za kilowatthodinu. V září roku 2014 podepsali správci přehrady na Velké řece v Oklahomě novou smlouvu na odběr elektřiny z větrné farmy, což umožní ušetřit náklady na elektřinu zhruba o 50 milionů dolarů.

Zatímco v současnosti jsou v USA ceny obnovitelných zdrojů nižší jen ve vhodných oblastech, zakrátko by podle expertů mohly klesnout i průměrné ceny energie z obnovitelných zdrojů pod ceny proudu z fosilních paliv. Podle analýzy investiční banky Lazard jsou v současnosti ceny energie ze solárních zdrojů v USA pod 5,6 centu za kilowatthodinu a proudu z větrných zdrojů 1,4 centu.

Pro porovnání, elektrická energie ze zemního plynu stojí v průměru 6,1 centu za kilowatthodinu a elektřina z uhlí se pohybuje kolem 6,6 centu za kilowatthodinu. Po odečtení veřejné podpory se cena solární energie v průměru pohybuje okolo 7,2 centu za kilowatthodinu a větrné energie 3,7 centu za kilowatt-hodinu.

Ceny klesly o více než polovinu

Podle Asociace solárního průmyslu, která představuje v USA hlavní skupinu obchodující s proudem ze slunečních zdrojů, klesla cena elektřiny prodané na základě dlouhodobých kontraktů od roku 2008 o 70 procent, a to zejména na jihozápadě USA. Pokles se týká také nákladů na instalaci nových solárních zdrojů u domácností a malých firem. V roce 2013 klesly o 12 až 15 procent v porovnání s rokem 2012.

Obnovitelné zdroje mají velký potenciál také v Evropě. Studie Evropské fotovoltaické průmyslové asociace (EPIA) v roce 2012 spočítala, že jen solární elektrárny mohou v evropském energetickém mixu pokrýt 15 procent do roku 2030. Pokud by došlo k modernizaci přenosových sítí a nástupu více decentralizovaného systému, může solární energetika zastoupit v energetickém mixu EU až 25 procent.

Dalibor Dostál

• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme